Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Är du intresserad av att veta mer om hur vi människor fungerar som samhällsmedlemmar och hur samhället i olika avseenden påverkar oss? Tycker du att globalisering, makt, etnicitet, klass, kön och identitet är intressanta begrepp? Värdesätter du en kritisk och reflekterande vetenskap som ifrågasätter invanda föreställningar och som kan ge upphov till nya perspektiv? I så fall är sociologi något för dig. Under kursen så får du ta del av såväl klassiska som nutida perspektiv på hur människan skapar, återskapar och förnyar den sociala verkligheten. Du får läsa om och diskutera betydelsen av överordnade och globala förändringsprocesser i samhället, men även hur våra sociala relationer i vardagslivet förändrats och vad detta inneburit för våra samlevnadsformer och vårt sätt att se på kön och genus.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-15021

START/SLUT

Från v.36 2020 till v.02 2021

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se