Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Under den här kursen får du lära dig mer om hur olika perspektiv och teorier kan användas på ett kritiskt och reflekterande sätt för att öka vår förståelse för dagens samhällsliv. Du får läsa om och diskutera hur förändringar och nya maktutövningsformer i arbetslivet ger upphov till ändrade ojämlikhetsmönster. Du får ta del av teorier om hur vår tids media och ny teknologi påverkar våra sociala och kulturella relationer. Kursen ger dig också grundläggande kunskaper om sociologiska forskningsmetoder och vetenskapsteori. Du ska slutligen relativt självständigt planera och sammanställa en mindre uppsats och där du får möjlighet att omsätta och tillämpa dina teoretiska och metodologiska kunskaper.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 22.5 högskolepoäng i Sociologi 1-30 hp eller motsvarande.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-15012

START/SLUT

Från v.04 2020 till v.23 2020

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Elias Johannesson Larsgunnar Gunnarsson

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se