Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen ger ett fördjupat kritiskt tänkande utifrån sociologisk teoriutbildning och en utvecklad förmåga till självständig analys av sociala företeelser. Vidare ges fördjupade kunskaper och färdigheter i sociologiska forskningsmetoder. Diskussion om och reflektion över forskningsetiska frågor i sociologisk forskning är relevanta moment på kursen. Stor tonvikt läggs vid att planera, genomföra och försvara ett eget uppsatsarbete samt att genomföra en opposition på ett uppsatsarbete.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 52,5 högskolepoäng inom huvudområdet Sociologi varav godkänt resultat på metodkurs om 7,5 högskolepoäng (nivå 31-60) och uppsatsarbete 7,5 högskolepoäng (nivå 31-60) eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-15139

START/SLUT

Från v.36 2020 till v.02 2021