Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurs webbild

Lärarlyft

Den här kursen är en uppdragsutbildning som ges inom ramen för Lärarlyftet på uppdrag av Skolverket och kan endast sökas av lärare med huvudmannens intygande. Klicka här för att komma till Huvudmannaintyget.

Målgrupp:

Lärare som undervisar i åk 4-6. Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i åk 4-6 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig. Kursen syftar till att du utifrån vetenskapligt och didaktiskt perspektiv ska utveckla ämneskunskaper för undervisning inom grundskolan årskurs 4-6. I kursen behandlas aktuell forskning som är relevant för läraruppdraget inom grundskolan årskurs 4-6, och din undervisningsvardag knyts till kursens olika moment. Kursen innehåller sex delkurser om vardera 5 hp. Kursen startar med att utifrån ett holistiskt perspektiv diskutera nyanlända elever i grundskolan.
Detta sker i den första delkursen som heter Migrationsprocesser, nyanlända och attityder till flerspråkighet. Därefter kommer delkurserna Interkulturalitet och flerspråkighet, Andraspråksutveckling och lärande, Läsa och skriva på ett andraspråk, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och kursen avslutas med delkursen Utvärdering och bedömning.

Undervisningsform

Kursen ges helt på distans. Kursen ges på halvfart (50 %).
Urval sker genom lottning.

Frågor

Har du frågor kring Lärarlyftet är du välkommen att kontakta studievägledare Kajsa Grönkvist, kajsa.gronkvist@hv.se Kursplan(er)

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Lärarexamen

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2018

VÅR 2019

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 april 2018

ANMÄLNINGSKOD

HV-U8526

START/SLUT

Från v.36 2018 till v.23 2019

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Linda Febring

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se