Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bild över campus, från ett av våningsplanen. Foto.

Lärarlyftet åk 1-3

Den här kursen är en uppdragsutbildning som ges inom ramen för Lärarlyftet på uppdrag av Skolverket och kan endast sökas av personal med huvudmannens intygande.

Målgrupp

För dig med lärarlegitimation för åk 1-3 som vill utöka din lärarbehörighet med svenska som andraspråk åk 1-3. Kursen är även öppen för dig som saknar lärarbehörighet men som vill fördjupa dina kunskaper inom svenska som andraspråk för åk 1-3.

Kursen syftar till

att du utifrån vetenskapligt och didaktiskt perspektiv ska utveckla ämneskunskaper för undervisning inom grundskolan årskurs 1-3. I kursen behandlas aktuell forskning som är relevant för läraruppdraget inom grundskolan årskurs 1-3, och din undervisningsvardag knyts till kursens olika moment.
Kursen innehåller sex delkurser om vardera 5 hp. Kursen startar med att utifrån ett holistiskt perspektiv diskutera nyanlända elever i grundskolan. Detta sker i den första delkursen som heter "Migrationsprocesser, nyanlända och attityder till flerspråkighet". Därefter kommer delkurserna "Interkulturalitet och flerspråkighet", "Andraspråksutveckling och lärande", "Läsa och skriva på ett andraspråk", "Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt" och avslutas med delkursen "Utvärdering och bedömning".

Undervisningsform

Kursen ges helt på distans, men med obligatoriska träffar i e-klassrum i delkurs 1, 4 och 5. Kursen ges på halvfart (50%).

Möjlighet till validering i Lärarlyftet

Den som läser uppdragsutbildning som sker på uppdrag av Statens skolverk, även kallat lärarlyftet, har rätt att få sin ansökan om tillgodoräknande prövad. För validering och tillgodoräknande inom Lärarlyftet använder Högskolan Väst ett digitalt ansöknings- och administrationssystem, Valda. Efter du har blivit antagen till en lärarlyftskurs, får du information om hur du går tillväga vid tillgodoräknande och validering.

Frågor

Har du frågor kring Lärarlyftet är du välkommen att kontakta studievägledare Gunnel Matsson

Huvudmannaintyg

På Skolverkets hemsida hittar du blanketten för huvudmannaintyget: Skolverket

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2024

VÅR 2024

HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Blandade tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 oktober 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-U1491

START/SLUT

Från v.03 2024 till v.03 2025

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter