Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen ger grundläggande kunskaper om olika teorier för läs- och skrivutveckling på såväl modersmålet som andraspråket. Vidare behandlas bildtolkning, olika skriftsystem och stöttningsstrategier för litteracitetsutveckling. Även läromedelstexter och lättläst skönlitteratur tas upp.
Studierna är helt nätbaserade, utan fysiska eller e-klassrumsbaserade träffar. De består av inspelade föreläsningar, som finns tillgängliga under en längre tid. Som distansstudent disponerar du själv din tid.
Kursen ingår också i kurspaketet Svenska som andraspråk 1-30 hp.
För ytterligare information om vad det innebär att studera på distans se: http://www.hv.se/sv/utbildning/att-studera-har/studiemiljon/kreativt-centrum/att-studera-pa-distans

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans