Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lärarlyft

Den här kursen är en uppdragsutbildning som ges inom ramen för Lärarlyftet på uppdrag av Skolverket och kan endast sökas av lärare med huvudmannens intygande. Klicka här för att komma till Huvudmannaintyget.

Målgrupp

: Lärare som undervisar i åk 7-9. Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i åk 7-9 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.

Kursen syftar

till att du utifrån vetenskapligt och didaktiskt perspektiv ska utveckla ämneskunskaper för undervisning inom grundskolan årskurs 7-9. I kursen behandlas aktuell forskning som är relevant för läraruppdraget inom grundskolan årskurs 7-9, och din undervisningsvardag knyts till kursens olika moment. Kursen innehåller nio delkurser om vardera 5 hp. Kursen startar med att utifrån ett holistiskt perspektiv diskutera nyanlända elever i grundskolan.
Detta sker i den första delkursen som heter Migrationsprocesser, nyanlända och attityder till flerspråkighet. Därefter kommer delkurserna Interkulturalitet och flerspråkighet, Andraspråksutveckling och lärande, Svensk grammatik i ett andraspråksperspektiv, Svensk fonetik och uttalsundervisning, Läsa och skriva på ett andraspråk, Läromedel i ett andraspråksperspektiv, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och kursen avslutas med delkursen Utvärdering, bedömning och betyg.

Undervisningsform

Kursen ges hel på distans. Kursen ges på halvfart (50 %).

Urval

sker genom lottning.

Frågor

Har du frågor kring Lärarlyftet är du välkommen att kontakta studievägledare Kajsa Grönkvist, kajsa.gronkvist@hv.se Kursplan(er)

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Lärarexamen

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans