Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurs webbild
Kursen riktar sig till lärare, skolledare och andra som vill öka sin kunskap och förståelse för ämnet svenska som andraspråk och flerspråkighet. Kursens övergripande mål är ge grundläggande kunskaper för att undervisa i svenska som andraspråk. För lärare med lärarexamen avsedd för undervisning i gymnasieskolan krävs 90 hp i svenska som andraspråk. I kursen utvecklar du fördjupade och breddade kunskaper om ämnet svenska som andraspråk. Kursen tar upp vad det innebär att utveckla flerspråkig litteracitet och hur man skapar meningsfulla lärandetillfällen utifrån inlärarens förkunskaper. Du får i kursen genomföra ett metodstudium i ett för svenskan strukturellt främmande språk och du skriver en mindre uppsats kring något som du vill fördjupa dina kunskaper i inom ämnet svenska som andraspråk/flerspråkighet.
Några undervisningstillfällen samt examinationer genomförs via Adobe Connect vilket innebär att du som student behöver headset och webbkamera.
  • Utbildningen ges nätbaserad
  • Utbildningen förutsätter grundläggande datorvana samt tillgång till internet och e-post
  • Internetanslutna PC:s, grupp- och studierum, teknisk och administrativ support finns på närmaste lärcentrum.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng inom Svenska som andraspråk 1-30 hp eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans