Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lärarlyft
Den här kursen är en uppdragsutbildning som ges inom ramen för Lärarlyftet på uppdrag av Skolverket och kan endast sökas av lärare med huvudmannens intygande. Klicka här för att komma till Huvudmannaintyget
Målgrupp:
Lärare som undervisar i svenska för invandrare (SFI) utan att vara ämnesbehörig.
Kursen syftar till att du utifrån ett vetenskapligt och didaktiskt perspektiv ska utveckla ämneskunskaper för undervisning inom utbildning i svenska för invandrare (sfi). I kursen behandlas aktuell forskning som är relevant för läraruppdraget inom utbildning i svenska för invandrare (sfi), och din undervisningsvardag knyts till kursens olika moment.
Kursen innehåller sex delkurser om vardera 5 hp. Kursen startar med en diskussion om attityder, identitet och språk i den första delkursen Migrationsprocesser och flerspråkighet.
Därefter kommer delkurserna Språkstruktur och det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv, Andraspråksutveckling, Litteracitetsutveckling, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och avslutas med delkursen Utvärdering, betyg och bedömning där bl.a. kunskapskravens fem aspekter behandlas och diskuteras i relation till såväl självskattning som betygsättning.
Undervisningsform
Kursen ges helt på distans. Kursen ges på helfart (100 %).
Urval sker genom lottning.
Frågor
Har du frågor kring Lärarlyftet är du välkommen att kontakta studievägledare Kajsa Grönkvist, kajsa.gronkvist@hv.se, 0520-223797.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans