Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lärarlyft Den här kursen är en uppdragsutbildning som ges inom ramen för Lärarlyftet på uppdrag av Skolverket och kan endast sökas av lärare med huvudmannens intygande. Klicka här för att komma till Huvudmannaintyget
Målgrupp:
Lärare som undervisar i svenska för invandrare (SFI) utan att vara ämnesbehörig.
Kursen syftar till att du utifrån ett vetenskapligt och didaktiskt perspektiv ska utveckla ämneskunskaper för undervisning inom utbildning i svenska för invandrare (sfi). I kursen behandlas aktuell forskning som är relevant för läraruppdraget inom utbildning i svenska för invandrare (sfi), och din undervisningsvardag knyts till kursens olika moment.
Kursen innehåller sex delkurser om vardera 5 hp. Kursen startar med en diskussion om attityder, identitet och språk i den första delkursen Migrationsprocesser och flerspråkighet.
Därefter kommer delkurserna Språkstruktur och det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv, Andraspråksutveckling, Litteracitetsutveckling, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och avslutas med delkursen Utvärdering, betyg och bedömning där bl.a. kunskapskravens fem aspekter behandlas och diskuteras i relation till såväl självskattning som betygsättning.
Undervisningsform Kursen ges helt på distans. Kursen ges på helfart (100 %). Urval sker genom lottning.
Frågor Har du frågor kring Lärarlyftet är du välkommen att kontakta studievägledare Kajsa Grönkvist, kajsa.gronkvist@hv.se, 0520-223797.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2019

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-U8551

START/SLUT

Från v.36 2019 till v.03 2020

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Linda Febring

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se