Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Student på campus. Foto.
Kurspaket 1 i svenska som andraspråk belyser kulturmöten, flyktingskap och migrationsprocessens inverkan på individens hälsa, lärande och identitet, samt olika aspekter på andraspråksutveckling och transspråkande. Det ger grundläggande kunskaper om olika teorier för läs- och skrivutveckling på såväl modersmålet som andraspråket. Vidare ger kurspaketet också grundläggande kunskaper om svenskans grammatik, semantik och fonetik med betoning på ett andraspråksperspektiv. Kurspaketet riktar sig till alla som vill öka sin kunskap och förståelse för ämnet svenska som andraspråk och interkulturalitet, och kan vara aktuellt för den som verkar inom t.ex. skola, vård, socialtjänst och kyrka. Kurspaketet består av två 15 hp-kurser. Studierna är helt nätbaserade, och består av inspelade föreläsningar, som finns tillgängliga under en längre tid. Några undervisningstillfällen samt examinationer genomförs via e-klassrum, och för detta behöver du ett fristående headset och webbkamera. Därutöver disponerar du som distansstudent själv din tid. Kurspaketet ser ut enligt följande:
1. Migration och transspråkande (15 hp), som består av delkurserna:
  • a. Migration, identitet och interkulturalitet (7,5 hp)
  • b. Andraspråksutveckling och transspråkande (7,5 hp)
2. Grammatik, fonetik och litteracitetsutveckling (15 hp), som består av delkurserna:
  • a. Grammatik och fonetik i ett andraspråksperspektiv (7,5 hp)
  • b. Litteracitetsutveckling (7,5 hp)
Länk till Skolverkets sida om krav för ämnesbehörighet i olika skolformer. https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation
För ytterligare information om vad det innebär att studera på distans se: https://www.hv.se/utbildning/studentliv/att-studera-pa-distans/

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans