Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurspaket 1 i svenska som andraspråk belyser kulturmöten, flyktingskap och migrationsprocessens inverkan på individens hälsa, lärande och identitet, samt olika aspekter på andraspråksutveckling och transspråkande. Det ger grundläggande kunskaper om olika teorier för läs- och skrivutveckling på såväl modersmålet som andraspråket. Vidare ger kurspaketet också grundläggande kunskaper om svenskans grammatik, semantik och fonetik med betoning på ett andraspråksperspektiv.
Kurspaketet riktar sig till alla som vill öka sin kunskap och förståelse för ämnet svenska som andraspråk och interkulturalitet, och kan vara aktuellt för den som verkar inom t.ex. skola, vård, socialtjänst och kyrka.
Kurspaketet består av två 15 hp-kurser. Studierna är helt nätbaserade, utan fysiska eller e-klassrumsbaserade träffar. De består av inspelade föreläsningar, som finns tillgängliga under en längre tid. Som distansstudent disponerar du själv din tid.
Du vet väl att du som huvudman kan söka
">statsbidrag för lärare som deltar på reguljära kurser på högskolor och universitet. Detta gäller från och med 1 oktober 2018 och beror på att förordningen som styr det här statsbidraget har ändrats. Hos oss på Högskolan Väst gäller det våra online-kurser inom svenska som andraspråk.
Kurspaketet ser ut enligt följande:

Migration och transspråkande (15 hp),

som består av delkurserna:
  • Migration, identitet och interkulturalitet (7,5 hp) (kan även sökas som separat kurs)
  • Andraspråksutveckling och transspråkande (7,5 hp) (kan även sökas som separat kurs)

Grammatik, fonetik och litteracitetsutveckling (15 hp),

som består av delkurserna:
  • Grammatik och fonetik i ett andraspråksperspektiv (7,5 hp)
  • Litteracitetsutveckling (7,5 hp) (kan även sökas som separat kurs)
Länk till Skolverkets sida om krav för ämnesbehörighet i olika skolformer

Kurspaketets upplägg

Kurspaketet är helt nätbaserad med inspelade föreläsningar, frivilliga, ligger oftast ute flera veckor så de kan ses när det passar studenten. Det är inga seminarier eller grupparbeten.
Det är individuell skriftlig hemtentamen, skriftlig diskussion, muntlig och skriftlig hemtentamen. Hemtentamen och skriftlig diskussion ligger ute under minst någon veckas tid så studenten kan själv välja när den genomföres.
Tekniken som används är bland annat Youtubefilmer, ligger länkade via DisCo-sidan och kräver inget inlogg, samt HV-play-filmer och e-klassrummet Adobe Connect. Lärplattformen DisCo, samt ett digitalt verktyg för den skriftliga diskussionen (ej klart i nuläget vilket det blir).

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet Eller: Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans