KURSER SOM INGÅR I KURSPAKETET

Kurskod Benämning Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
SVA121 Svenska som andraspråk 1-30: Migration och transspråkande L1521 Höst 2019, vecka 36-03
15 hp
Distans Deltid
SVA122 Svenska som andraspråk 1-30: Grammatik och litteracitetsutveckling L1522 Vår 2020, vecka 04-23
15 hp
Distans Deltid