Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurspaket 2 i Svenska som andraspråk tar upp hur man skapar meningsfulla lärandetillfällen utifrån språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och formativ bedömning. Vidare ingår kontrastiv grammatik, läromedelsspråk och ett metodstudium i ett för svenskan strukturellt främmande språk.
Kurspaketet innehåller moment som är relevanta för att arbeta med utveckling av svenska som andraspråk i olika skolformer, från förskola till vuxenutbildning. Det riktar sig till lärare, skolledare och andra som vill öka sin kunskap och förståelse för ämnet svenska som andraspråk.
Kurspaketet består av två 15 hp-kurser. Studierna är helt nätbaserade och består av inspelade föreläsningar, som finns tillgängliga under en längre tid. Några undervisningstillfällen samt examinationer genomförs via e-klassrum, och för detta behöver du ett fristående headset och webbkamera. Därutöver disponerar du som distansstudent själv din tid.
Du vet väl att du som huvudman kan söka
">statsbidrag för lärare som deltar på reguljära kurser på högskolor och universitet. Detta gäller från och med 1 oktober 2018 och beror på att förordningen som styr det här statsbidraget har ändrats. Hos oss på Högskolan Väst gäller det våra online-kurser inom svenska som andraspråk.
Kurspaketet ser ut enligt följande:

Kontrastiva aspekter och läromedelstexter (15 hp),

som består av delkurserna:
  • Kontrastiv grammatik och metodstudium (10 hp)
  • Läromedelstexter ur ett andraspråksperspektiv (5 hp)

Språkutveckling och utvärdering (15 hp),

som består av delkurserna:
  • Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (7,5 hp)
  • Utveckling och utvärdering av svenska som andraspråk (7,5 hp)
Länk till Skolverkets sida om krav för ämnesbehörighet i olika skolformer

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng inom Svenska som andraspråk 1-30 hp eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans