Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurspaket 2 i Svenska som andraspråk tar upp hur man skapar meningsfulla lärandetillfällen utifrån språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och formativ bedömning. Vidare ingår kontrastiv grammatik, läromedelsspråk och ett metodstudium i ett för svenskan strukturellt främmande språk.
Kurspaketet innehåller moment som är relevanta för att arbeta med utveckling av svenska som andraspråk i olika skolformer, från förskola till vuxenutbildning. Det riktar sig till lärare, skolledare och andra som vill öka sin kunskap och förståelse för ämnet svenska som andraspråk.
Kurspaketet består av två 15 hp-kurser. Studierna är helt nätbaserade och består av inspelade föreläsningar, som finns tillgängliga under en längre tid. Några undervisningstillfällen samt examinationer genomförs via e-klassrum, och för detta behöver du ett fristående headset och webbkamera. Därutöver disponerar du som distansstudent själv din tid.
Kurspaketet ser ut enligt följande:

Kontrastiva aspekter och läromedelstexter (15 hp),

som består av delkurserna:
  • Kontrastiv grammatik och metodstudium (10 hp)
  • Läromedelstexter ur ett andraspråksperspektiv (5 hp) (kan även sökas som separat kurs)

Språkutveckling och utvärdering (15 hp),

som består av delkurserna:
  • Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (7,5 hp) (kan även sökas som separat kurs)
  • Utveckling och utvärdering av svenska som andraspråk (7,5 hp) (kan även sökas som separat kurs)
Länk till Skolverkets sida om krav för ämnesbehörighet i olika skolformer

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng inom Svenska som andraspråk 1-30 hp eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2019

VÅR 2020

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-55003

START/SLUT

Från v.36 2019 till v.23 2020