Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurspaket 3 i Svenska som andraspråk har ett vetenskapligt fokus, då det dels ingår en 15 hp-kurs som består av vetenskapsteori (7,5 hp) samt litteraturläsning med andraspråkselever (7,5 hp) och en 15 hp-kurs, som består av en uppsats.
Kurspaketet riktar sig till lärare, skolledare och andra som vill öka sin kunskap och förståelse för ämnet svenska som andraspråk. Studierna är helt nätbaserade och består av inspelade föreläsningar, som finns tillgängliga under en längre tid. Några undervisningstillfällen samt examinationer genomförs via e-klassrum, och för detta behöver du ett fristående headset och webbkamera. Därutöver disponerar du som distansstudent själv din tid.
Du vet väl att du som huvudman kan söka
">statsbidrag för lärare som deltar på reguljära kurser på högskolor och universitet. Detta gäller från och med 1 oktober 2018 och beror på att förordningen som styr det här statsbidraget har ändrats. Hos oss på Högskolan Väst gäller det våra online-kurser inom svenska som andraspråk.
Kurspaketet ser ut enligt följande:
Litteraturläsning med andraspråkselever och vetenskapsteori (15 hp), som består av delkurserna:
  • Litteraturläsning med andraspråkselever (7,5 hp)
  • Vetenskapsteori (7,5 hp)
Uppsats inom svenska som andraspråk (15 hp)
Länk till Skolverkets sida om krav för ämnesbehörighet i olika skolformer

Kurspaketets upplägg:

Kurspaketet är helt nätbaserad, med seminarier i e-klassrummet Adobe Connect Det är inspelade föreläsningar, frivilliga, som oftas ligger ute flera veckor så de kan ses när det passar studenten.
Det är seminarier i e-klassrummet Adobe Connect, obligatoriska, kvällstid. Man loggar in i e-klassrum via länk på DisCosidan i god tid före seminariets början. Det är inga grupparbeten.
Det kommer vara individuella muntliga seminarier, individuell skriftlig hemtentamen, skriftlig diskussion. Seminarierna kvällstid, hemtentamen och skriftlig diskussion ligger ute under minst någon veckas tid så studenten kan själv välja när den genomföres. Tekniken som används är Youtubefilmer, ligger länkade via DisCo-sidan och kräver inget inlogg, samt HV-play-filmer och e-klassrummet Adobe Connect. Lärplattformen DisCo, samt ett digitalt verktyg för den skriftliga diskussionen ( ej klart vilket det blir i nuläget).

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 52,5 högskolepoäng inom ämnesområdet Svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans