Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen ger kunskaper om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Kursen riktar sig till alla klass- och ämneslärare, oavsett ämne, samt till skolledare.
Studierna är helt nätbaserade och består av inspelade föreläsningar, som finns tillgängliga under en längre tid. En examination genomförs via e-klassrum, och för detta behöver du ett fristående headset och webbkamera. Därutöver disponerar du som distansstudent själv din tid.
Kursen ingår också i kurspaketet Svenska som andraspråk 31-60 hp.
Mer om att studera på distans hittar du på: http://www.hv.se/sv/utbildning/att-studera-har/studiemiljon/kreativt-centrum/att-studera-pa-distans

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 22,5 hp inom ämnesområdet Svenska som andraspråk alt. Lärarexamen eller annan examen inom humaniora eller beteendevetenskap, eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans