Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen ger grundläggande kunskaper om utvärdering av andraspråksinlärares språkfärdigheter och ett flertal olika bedömnings- och utvärderingsmodeller tas upp. I kursen tas upp hur formativ bedömning, alignment och sambedömning ligger till grund för betygssättning.
Studierna är helt nätbaserade, utan fysiska eller e-klassrumsbaserade träffar. De består av inspelade föreläsningar, som finns tillgängliga under en längre tid. Som distansstudent disponerar du själv din tid.
Kursen ingår också i kurspaketet Svenska som andraspråk 31-60 hp.
Mer om att studera på distans hittar du på: http://www.hv.se/sv/utbildning/att-studera-har/studiemiljon/kreativt-centrum/att-studera-pa-distans

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 22,5 hp inom ämnesområdet Svenska som andraspråk alt. Lärarexamen eller annan examen inom humaniora eller beteendevetenskap, eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2019

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2018

ANMÄLNINGSKOD

HV-55133

START/SLUT

Från v.14 2019 till v.23 2019

EXTRA INFORMATION

Att studera på distans

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Linda Febring Pantea Rinnemaa

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se