Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen ger grundläggande kunskaper om utvärdering av andraspråksinlärares språkfärdigheter och ett flertal olika bedömnings- och utvärderingsmodeller tas upp. I kursen tas upp hur formativ bedömning, alignment och sambedömning ligger till grund för betygssättning.
Studierna är helt nätbaserade, utan fysiska eller e-klassrumsbaserade träffar. De består av inspelade föreläsningar, som finns tillgängliga under en längre tid. Som distansstudent disponerar du själv din tid.
Kursen ingår också i kurspaketet Svenska som andraspråk 31-60 hp.
Mer om att studera på distans hittar du på: http://www.hv.se/sv/utbildning/att-studera-har/studiemiljon/kreativt-centrum/att-studera-pa-distans

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 22,5 hp inom ämnesområdet Svenska som andraspråk alt. Lärarexamen eller annan examen inom humaniora eller beteendevetenskap, eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans