Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En lärare förklarar för två studenter. Foto.
Tal och skriftspråk ur ett svenska som andraspråksperspektiv
Kurspaketet består av två kurser på 7,5 hp vardera som läses på halvfart (50%). I den första kursen introduceras grunderna i fonetik och svenska språkets struktur vad gäller fonologi, samt vilka fonologiska aspekter som är extra viktiga att beakta ur ett andraspråksperspektiv. Vidare ger kursen en grundläggande vetenskaplig orientering i de sociala omständigheter som kan förklara språklig variation och förändring. Den andra kursen tar fasta på de kunskaper om fonetik och svenskans fonologi som förvärvats i första kursen och kopplar dessa till teoretiska och didaktiska perspektiv på fonologisk utveckling i relation till tal- och skriftspråksinlärning. Studenten introduceras också till hur man kan analysera andraspråksinlärares språkförmåga och hur denna analys kan ligga till grund för olika sätt att undervisa i svenska som andraspråk.
Kurspaketet riktar sig till lärare och lärarstudenter som vill öka sin kunskap och förståelse för svenska som andraspråk och flerspråkighet. Kursen kan vara behörighetsgivande tillsammans med föreskriven lärarexamen. Vid frågor kontakta studievägledning.
Studierna är helt nätbaserade, och består av inspelade föreläsningar, nätbaserade seminarier samt analysuppgifter som finns tillgängliga under en längre tid. Därutöver disponerar du som distansstudent själv din tid.
Kursen förutsätter god datorvana samt tillgång till internet. Kursen är inte en färdighetskurs i svenska och ställer höga krav på att du kan behärska svenska i både tal och skrift i ett akademiskt sammanhang.
Fonetik och Sociolingvistik (7,5 hp).
Tal- och skriftspråksundervisning i svenska som andraspråk (7,5 hp).
För ytterligare information om vad det innebär att studera på distans se: Studera på distans
Ytterligare information om behörighet: Skolverkat
.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

7,5 hp i ämnet Svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2025

VÅR 2025

UNDERVISNINGSTID

Blandade tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-55301

START/SLUT

Från v.04 2025 till v.23 2025

EXTRA INFORMATION

Studera på distans

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Johan Gross
KURSER SOM INGÅR I KURSPAKETET