Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sex studenter som pratar med varandra i utemiljö. Foto.
Ett av rättspsykologins många delområden är att förstå, analysera och beskriva den brottsliga gärningen i form av gärningsmannens/kvinnans profil. Skulle du vilja kunna göra en gärningsmannaprofil utifrån dina intryck från en rättegång? Skulle du vilja veta mera om personlighetsstörningar såsom psykopati och narcissism utifrån moderna personlighetsteorier?
Denna kunskap och träning får du inom kursen Tillämpad rättspsykologi. Förutom att ta del av kurslitteraturen får du möjlighet att se filmade intervjuer med kliniskt verksamma inom rättspsykiatri. På så sätt skaffar du dig grundläggande kunskaper om olika begrepp inom rättspsykologi, exempelvis personlighetsstörningar och gärningsmannaprofilering. Du får veta hur ämnet psykologi kommer in i olika faser i den rättspsykiatriska och legala processen och vad psykologer ansvarar för inom rättspsykiatriska undersökningar. Du får också möjlighet att diskutera aktuell rättspsykologisk litteratur och aktuella gärningsmannaprofiler med dina kurskamrater och föreläsare.
Examination Din kunskap bedöms med hjälp av individuella skriftliga hemuppgifter. Underlaget skaffar du genom att besöka en rättegång, eller genom att du tar fram rättegångshandlingar om en person som begått ett allvarligt våldsbrott. Du skriver och berättar sedan om intrycken och gör en gärningsmannaprofil utifrån en teori.
Målgrupp Kursen riktar sig till dig som har intresse av tillämpad rättspsykologi. Du kanske har läst rättspsykologi vid andra lärosäten eller är verksam som vårdare inom rättspsykiatri, är sjuksköterska, polis, åklagare, advokat, domare, kriminalvårdare, kriminolog, socialsekreterare, journalist eller behandlingsassistent – eller på annat sätt arbetar med personer som begått allvarliga brott. Du kanske är närstående eller vän till en person som är intagen inom kriminal- eller rättspsykiatrisk vård och vill kunna mer om personlighetsstörningar, som är vanliga bland intagna.
Kursen innehåller huvudsakligen litteratur på svenska.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans