Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurs webbild
Statistik är läran om hur data kan användas för att förstå verkligheten bättre.
Antag att vi vill studera människors attityd till ekologiska varor. Vilka personer ska vi fråga? Ska vi använda oss av intervjuer öga mot öga, enkäter via post/Internet eller kanske helt enkelt göra observationer på plats i en butik? Vilken form vi väljer och hur frågorna formuleras har betydelse!
När datamaterialet väl är insamlat kommer det spännande momentet att sammanfatta materialet - bekräfta förväntade mönster och kanske finna nya. Den beskrivande statistiken kan ge nya tankar och idéer som kanske ingen tänkt på tidigare. Det gäller att arbeta strukturerat och låta datorerna göra beräkningsjobbet. Det gäller också att använda korrekt statistik presenterat på ett begripligt och snyggt sätt.
Vilka slutsatser gav undersökningen? Skiljer sig attityden mellan kvinnor och män? Agerar man annorlunda i storstad än på landsbygden?
Ja, ovanstående exempel illustrerar kärnan i denna kurs.
Vi diskuterar grundläggande undersökningsmetodik samt hur data kan sammanfattas. Vi använder givetvis datorer för att genomföra beräkningar. Kursen innehåller två datorlaborationer där man guidas i det statistiska detektivarbetet med anvisningar och handledning. I slutet av kursen får man på egen hand sammanställa och granska en undersökning.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Matematik 3b alternativt 3c.
eller
Matematik C.
(Områdesbehörighet 4 / A4)

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2019

VÅR 2020

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2018

ANMÄLNINGSKOD

HV-15340

START/SLUT

Från v.04 2019 till v.13 2019

EXTRA INFORMATION

Studera på distans
Kursen ges helt nätbaserat. Inspelade föreläsningar, inga obligatoriska schemalagda föreläsningar. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och hemtentamen. Inspelade filmer på HV-play. Kursen baseras på självstudier som läggs upp efter eget schema. Dock finns det flertal viktiga deadlines för inlämningsuppgifter – hemtenta som måste följas.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Martin Gellerstedt

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se