Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sex studenter som pratar med varandra i utemiljö. Foto.
Statistik är läran om hur data kan användas för att förstå verkligheten bättre.
Tänk dig att du ansvarar för marknadsbedömningar och studerar försäljningsvolym i olika områden. Du är framförallt intresserad av annonsvolymen betydelse och olika kampanjers genomslagskraft. Men, naturligtvis beror försäljningen även på områdenas storlek, invånarantal samt vilket behov av produkten som finns i området. Vidare är försäljningen beroende av marknaden i sin helhet oavsett aktuell kampanj. Ja, för att få ett korrekt beslutsunderlag är det viktigt att utföra analyser som tar hänsyn till flera faktorer samtidigt.
Låt säga att du vill lära dig mer om fastighetsbranschen. Du är nyfiken på hur betydelsefulla olika faktorer är för priset på en fastighet. Vilken betydelse har boytan? Är boytan lika viktig oavsett om huset är för boende året runt eller fritidshus? Hur viktig är standarden? Lönar sig en renovering av köket? Att skapa sig förståelse för vad som avgör marknadsvärdet kräver analyser som tar hänsyn till flera olika faktorer samtidigt. Är du däremot på jakt efter en snabb prisbedömning kanske husets taxeringsvärde kan ge värdefull information?
Ja, exemplen ovan illustrerar kärnan i denna kurs. Vi diskuterar hur man studerar samband mellan en målvariabel och en eller flera förklarande variabler. Denna typ av statistiska modeller används för att skapa förståelse och öka kunskapen om olika fenomen men även för att göra prediktioner (prognoser). En form av statistisk analys som är viktig och vanlig inom i princip alla olika tillämpningsområden.
Kursen innehåller två datorlaborationer där man guidas i det statistiska analysarbetet med anvisningar och handledning. I slutet av kursen får man på egen hand ta sig an ett antal analyser där man på egen hand ska identifiera rätt analys, använda datorn för att genomföra analysen, dra slutsatser och beskriva praktiska konsekvenser.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar i kurserna Tillämpad statistik - att samla och sammanfatta data, 7.5 hp, TSA100 samt Tillämpad statistik - att dra slutsatser från data, 7.5 hp, TSA120 eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Blandade tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-11016

START/SLUT

Från v.46 2024 till v.03 2025

EXTRA INFORMATION

Studera på distans

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Tobias Arvemo