Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Statistik är läran om hur data kan användas för att förstå verkligheten bättre.
Att planera, genomföra och rapportera en undersökning är spännande men komplicerat. Det sägs att det finns tusentals vägar att gå, men att endast en handfull vägar leder rätt. I denna kurs studerar vi en undersöknings alla faser.
Kursen vänder sig till alla som vill lära sig mer om att genomföra en undersökning från början till slut. Kursen är framförallt lämplig för alla som planerar eller precis har börjat genomföra en undersökning.
Är du student som ska genomföra ett examensarbete eller yrkesverksam engagerad i en undersökning och vill ha hjälp med metodiken är detta en mycket lämplig kurs.
När man ska genomföra en undersökning ställs man inför en rad viktiga beslut.
Det gäller bland annat att:
  • ta vara på befintlig kunskap inom det fält man vill utföra underökningen
  • precisera frågeställningen
  • välja lämplig undersökningsform
  • välja lämplig urvalsform, enkät, intervju, web
  • formulera väl genomtänkta frågor och svarsalternativ
I kursens första del skapas en studieplan där bland annat ovanstående frågor beaktas.
I kursens nästa fas förbereds analyser. Vi diskuterar tänkbara lösningar och studerar populära och sofistikerade analyser som kan komma väl till pass. I denna del tar vi fram en analysplan.
Avslutningsvis genomförs analyser och en rapport och presentation förbereds. Här lägger vi mycket energi på att diskutera hur statistiska resultat presenteras korrekt och begripligt. Kursen tar upp hur ett statistiskt analysprojekt planeras, struktureras, rapporteras och presenteras korrekt och begripligt. Kursen ingår i den så kallade SPSS Akademin. Läs mer på https://www.hv.se/mot-oss/organisation/spssakademin/

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar eller motsvarande i kurserna Tillämpad statistik - att samla och sammanfatta data, 7.5 hp, Tillämpad statistik - att dra slutsatser från data, 7.5 hp, samt Tillämpad statistik - prediktiv modellering, 7.5 hp, eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

VÅR 2021

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-15135

START/SLUT

Från v.36 2020 till v.02 2021

EXTRA INFORMATION

Studera på distans
Kursen ges helt nätbaserad. Det är två mindre inlämningsuppgifter och en stor (vi kallar dessa laborationer), med olika deadline under kursens gång. Streamad film från HV play, programvaran SPSS, ibland förekommer skype. Sista inlämningsuppgiften anses mycket omfattande och tidskrävande, mer tidskrävande än de mindre. Detta måste man reservera tid för.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se