Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurs webbild
Statistik är läran om hur data kan användas för att förstå verkligheten bättre.
Att planera, genomföra och rapportera en undersökning är spännande men komplicerat. Det sägs att det finns tusentals vägar att gå, men att endast en handfull vägar leder rätt. I denna kurs studerar vi en undersöknings alla faser.
Kursen vänder sig till alla som vill lära sig mer om att genomföra en undersökning från början till slut. Kursen är framförallt lämplig för alla som planerar eller precis har börjat genomföra en undersökning.
Är du student som ska genomföra ett examensarbete eller yrkesverksam engagerad i en undersökning och vill ha hjälp med metodiken är detta en mycket lämplig kurs.
När man ska genomföra en undersökning ställs man inför en rad viktiga beslut.
Det gäller bland annat att:
  • ta vara på befintlig kunskap inom det fält man vill utföra underökningen
  • precisera frågeställningen
  • välja lämplig undersökningsform
  • välja lämplig urvalsform, enkät, intervju, web
  • formulera väl genomtänkta frågor och svarsalternativ
I kursens första del skapas en studieplan där bland annat ovanstående frågor beaktas.
I kursens nästa fas förbereds analyser. Vi diskuterar tänkbara lösningar och studerar populära och sofistikerade analyser som kan komma väl till pass. I denna del tar vi fram en analysplan.
Avslutningsvis genomförs analyser och en rapport och presentation förbereds. Här lägger vi mycket energi på att diskutera hur statistiska resultat presenteras korrekt och begripligt. Kursen tar upp hur ett statistiskt analysprojekt planeras, struktureras, rapporteras och presenteras korrekt och begripligt. Kursen ingår i den så kallade SPSS Akademin. Läs mer på https://www.hv.se/mot-oss/organisation/spssakademin/

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar eller motsvarande i kurserna Tillämpad statistik - att samla och sammanfatta data, 7.5 hp, Tillämpad statistik - att dra slutsatser från data, 7.5 hp, samt Tillämpad statistik - prediktiv modellering, 7.5 hp, eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2018

HÖST 2018

VÅR 2019

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 oktober 2017

ANMÄLNINGSKOD

HV-34616

START/SLUT

Från v.03 2018 till v.22 2018

EXTRA INFORMATION

Studera på distans