Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Den här kursen ger en inblick i hur olika professioner kan samverka kring barn och ungdomar utifrån olika syften. Det kan vara att skydda och stödja barn och ungdomar i utsatta livssituationer, främja utveckling och lärande eller arbeta med barns och ungdomars fritid och kultur. Genom konkreta exempel belyser kursen bland annat hur olika sätt att organisera tvärprofessionellt arbete påverkar barnens eller ungdomarnas inflytande, handlingsutrymme och rättsäkerhet. Kursen innehåller både studiebesök och ett mindre projektarbete.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Lärarexamen om minst 180 hp, varav ett självständigt arbete på kandidatnivå eller motsvarande om minst 15 hp eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp, varav ett självständigt arbete på kandidatnivå eller motsvarande om minst 15 hp. Filosofie kandidatexamen med samhälls- eller beteendevetenskapligt huvudområde, t.ex. socialt arbete och socialpedagogik, psykologi, pedagogik, sociologi, kulturvetenskap och folkhälsovetenskap.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans