Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Den här kursen ger en inblick i hur olika professioner kan samverka kring barn och ungdomar utifrån olika syften. Det kan vara att skydda och stödja barn och ungdomar i utsatta livssituationer, främja utveckling och lärande eller arbeta med barns och ungdomars fritid och kultur. Genom konkreta exempel belyser kursen bland annat hur olika sätt att organisera tvärprofessionellt arbete påverkar barnens eller ungdomarnas inflytande, handlingsutrymme och rättsäkerhet. Kursen innehåller både studiebesök och ett mindre projektarbete.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Lärarexamen om minst 180 hp, varav ett självständigt arbete på kandidatnivå eller motsvarande om minst 15 hp eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp, varav ett självständigt arbete på kandidatnivå eller motsvarande om minst 15 hp. Filosofie kandidatexamen med samhälls- eller beteendevetenskapligt huvudområde, t.ex. socialt arbete och socialpedagogik, psykologi, pedagogik, sociologi, kulturvetenskap och folkhälsovetenskap.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2019

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2018

ANMÄLNINGSKOD

HV-33043

START/SLUT

Från v.04 2019 till v.13 2019

EXTRA INFORMATION

Studera på distans

Kursen är nätbaserad, föreläsningarna kommer att vara inspelade och tillgängliga via högskolans lärplattform. Föreläsningarna är frivilliga, tillgängliga enligt schema, läggs ut på måndagar och därefter tillgängliga resten av kursen.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Martin Molin Linda Mossberg

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se