Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I kursen bekantar sig studenterna med barn- och ungdomsvetenskap som ett tvärvetenskapligt kunskapsområde där perspektiv och teorier från t.ex. psykologi, pedagogik, sociologi, socialt arbete och kulturvetenskap integreras och problematiseras. Genom att ta del av aktuell forskning fördjupas kunskapen om barn och ungdom och förståelsen för sambandet mellan forskningens hantverk och den kunskap som produceras. En bärande idé i kursen utgörs av tanken att olika vetenskapliga och professionella perspektiv möts och låter sig brytas mot varandra. Detta innebär att studenten med utgångspunkt från tidigare kunskaper och i relation till aktuell barn- och ungdomsforskning skaffar sig fördjupad kunskap inom huvudområdet och en ökad beredskap för analys och kritisk granskning av kunskaps- och yrkesområdet.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Lärarexamen om minst 180 hp eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp, eller filosofie kandidatexamen med samhälls- eller beteendevetenskapligt huvudområde, t.ex. socialt arbete och socialpedagogik, psykologi, pedagogik, sociologi, kulturvetenskap och folkhälsovetenskap eller motsvarande samt engelska B, Engelska 6 eller motsvarande samt svenska 3.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans