Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen vänder sig till verksamma lärare i grundskolan och förskolan som avser att utveckla sin undervisning och pedagogiska verksamhet med stöd av digitala verktyg och sociala medier.
Innehållet utmanar kursdeltagaren att utveckla och upprätthålla en digital kompetens som grund för att planera, genomföra samt värdera den egna undervisningen/pedagogiska verksamheten. Kursens upplägg sker genom moduler som kursdeltagaren tillägnar sig tillsammans med övriga kursdeltagare inom den egna ämnesgruppen.
I kursen ingår även självstudier utifrån egenformulerade didaktiska utmaningar och inom ramen för den befintliga undervisningen/pedagogiska verksamheten. Som stöd för genomförandet av kursen bedrivs både campusbaserade träffar som studentdrivna aktiviteter i grupp förlagda utanför schemat.
Utifrån kursens mål tillägnar sig kursens deltagare såväl teoretiska som praktiska kunskaper som breddar den digitala kompetensen utifrån vad som formulerats i den aktuella skolformens styrdokument, GDPR och dataskyddslagen samt regelverk för digitalt material.
I den digitaliserade undervisningen utvecklas kritiska förhållningssätt och en ökad förståelse för olika utbildningsplattformars betydelse för utvecklingen av lärande och undervisning.
Med utgångspunkten i aktuell forskning och beprövad erfarenhet vidgas lärarrollen till att inkludera producerandet av eget digitalt läromedel. Med pedagogiska metoder om språkutvecklande arbetssätt samt inkluderande undervisning utmanas kursdeltagarna att utveckla undervisningspraktiken som avser att främja elevers och barns lärande med stöd av digitala verktyg och sociala medier.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet samt lärarexamen eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus