Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En lärare förklarar för två studenter. Foto.
Kursen vänder sig till dig som är som sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut och vill fördjupa dina kunskaper om neurologiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar, med särskilt fokus på habilitering. I kursen får du tillägna dig medicinsk kunskap om olika diagnoser och vård och behandling hos barn och ungdomar med komplexa behov. Utifrån undervisningen, som är densamma för alla professioner, gör du fördjupningar inom ditt eget yrkesspecifika område och ditt eget behov av kunskapsutveckling. Kursen innehåller även familje- och personcentrerad vård men ett normmedvetet perspektiv. Som en självklar bas har vi Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Sjuksköterskeexamen, Arbetsterapeutexamen, Sjukgymnastexamen, Fysioterapeutexamen eller motsvarande samt svenska 3.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2024

VÅR 2024

VÅR 2025

VÅR 2025

UNDERVISNINGSTID

Ingen undervisningstid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 oktober 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-74070

START/SLUT

Från v.03 2024 till v.22 2024

EXTRA INFORMATION

Kursen som går på kvartsfart, ges helt asynkront på distans med möjlighet till samarbete i tvärprofessionella grupper via vår lärplattform Canvas.
Studera på distans

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Catrine Ekre