Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om de vanligaste psykiatriska sjukdomar och dess behandling. Du ska efter kursens slut ha kunskaper om att identifiera och bedöma behov av omvårdnad för att främja psykisk hälsa. Som stöd i bedömning av personers funktionsnivå kommer du i kursen att få en introduktion till att använda ICF (klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). Dessutom ska du kunna reflektera över den psykiatriska diagnosens betydelse utifrån ett individuellt- och närståendeperspektiv samt beakta kulturella, etiska och genusaspekters inverkan på vårdprocessen.
Kursens huvudsakliga innehåll är, vård och omvårdnad av personer med psykisk sjukdom och tillstånd. Teorier om psykiatriska sjukdomar och tillstånd avseende, orsak, yttringar, behandling och förlopp. Psykiatrisk diagnostik och klassifikation. Uttryck och konsekvenser vid; påverkad sinnesstämning, förändrad verklighetsuppfattning, ångestproblematik, beroendeproblematik, förvirringstillstånd, personlighetsrelaterad problematik, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och medicinsk behandling.
Personens, familjens och det sociala nätverkets situation och delaktighet vid psykisk sjukdom. Suicidprocessen samt suicidprevention, basal hjärt- lungräddning, dokumentation och rapportering. Etik, styrdokument med anknytning till psykiatrisk vård och omvårdnad, riskbedömning samt skyddstekniker.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-77129

START/SLUT

Från v.36 2020 till v.45 2020

EXTRA INFORMATION

Kursen läses på helfart med två till tre schemalagda dagar per vecka.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Tanja Christensson Håkan Nunstedt

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se