Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen riktar sig till dig som undervisar vid högskola/universitet och syftar till att fördjupa metodkunskaper för undervisande lärare och för handledning av självständiga arbeten (företrädelsevis vid lärarutbildningen). Kursen behandlar olika metoder för generering och analys av data samt olika verktyg för hantering av data. Inom kursens ram behandlas också forskningsetiska överväganden.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Kandidatexamen eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus