Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen behandlar design, metodval och genomförande av forskning inom barn- och ungdomsvetenskap och fokuserar särskilt de vetenskapliga och etiska utmaningar som är förknippade med forskning som direkt involverar barn och ungdomar. Under kursen får studenterna visa och utveckla sina vetenskapliga färdigheter i relation till olika undersökningsmetoder, där frågor om etik och barns rättigheter och agens i forskningen aktualiseras. De får också omsätta sina kunskaper i en plan för det kommande examensarbetet. Kursen tar också upp tvärkulturella studier och studier i olika kontexter, som exempelvis familj och skola.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Lärarexamen om minst 180 hp, varav ett självständigt arbete på kandidatnivå eller motsvarande om minst 15 hp eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp, varav ett självständigt arbete på kandidatnivå eller motsvarande om minst 15 hp. Filosofie kandidatexamen med samhälls- eller beteendevetenskapligt huvudområde, t.ex. socialt arbete och socialpedagogik, psykologi, pedagogik, sociologi, kulturvetenskap, omvårdnad och folkhälsovetenskap.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans