Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Denna kurs vänder sig till dig som vill ha kompetens i vetenskapliga metoder i omvårdnad på avancerad nivå, för att nå en öppen examen för magister med huvudområde omvårdnad. Kursen ges samtidigt och tillsammans med samtliga Specialistsjuksköterskeprogrammets inriktningar. Kursen ges under höstens första 10 veckor (veckorna 36-45), och läses på halvfart, vilket motsvarar 20 timmars studier/vecka. Du studerar teorier och perspektiv för forskningsmetoder inom omvårdnad samt forskningsetiska principer och dilemman som är relaterade till forskningsstudier inom omvårdnad. Du identifierar problemområden och forskningsbara frågeställningar, samt sätter dig in i det aktuella forskningsläget. Under kursen tränar du hur olika metoder för analys av data används. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, seminarier och egna studier. Studieuppgifter löses i grupp och/eller enskilt och är kopplade till seminarierna. Du förväntas förbereda dig inför seminarier och föreläsningar genom att studera relevanta delar av kurslitteraturen.
Denna fristående kurs VMS600 kan under förutsättningen att godkänt resultat uppnås, tillsammans med kursen Leda och utveckla omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde 7,5 hp (LUO700), och kursen Examensarbete i omvårdnad, magister 15 hp, tillsammans med valfria kurser på avancerad nivå motsvarande 15 hp, ingå i en magisterexamen med huvudområdet omvårdnad. Du ges då möjlighet att ansöka om en så kallad öppen examen för magister med huvudområde omvårdnad. Den ska omfatta 60 hp. Av dessa ska minst 45 hp vara på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp (examensarbete).
Om du vill ha en specialistsjuksköterskeutbildning med magisterexamen skall du söka till önskat specialistsjuksköterskeprogram.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-78078

START/SLUT

Från v.36 2020 till v.45 2020

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Britt Hedman Ahlström Åsa Roxberg

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se