Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurs webbild
Denna utbildning vänder sig till dig som är intresserad av de tekniska aspekterna kring webben. Vi går igenom planering, systemering och databashantering. Andra viktiga inslag är serveradministration samt olika typer av programmeringsspråk och märkspråk som är aktuella på webben idag. Du får möjlighet att skapa dig en förståelse för de teorier och verktyg som används vid utveckling och administration av moderna webbplatser. Teori varvas med praktiska inslag.
Undervisningen bedrivs som föreläsningar, seminarier och laborationer. Efter avslutad utbildning ska du ha både teoretisk förståelse och praktisk kunskap för att utveckla och underhålla en väl fungerande webbplats.
Utbildningen ges helt nätbaserad. Följande delkurser om vardera 7,5 hp ingår i utbildningen:
  • Systemering med användarfokus
  • Webbutveckling med HTML och CSS
  • Grundläggande programmering med ett objektorienterat språk
  • Intranet/Internet - tjänster
  • Databaser och databasdesign
  • Webbprogrammering
  • Utveckling av mobila webbapplikationer
  • Webbprogrammering II

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet. Eller: Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2019

VÅR 2020