Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Att läsa på distans innebär att du som student måste ta ett stort eget ansvar för dina studier och att du följer de instruktioner, regler och deadlines som finns för just din utbildning. Du måste kunna planera för att hålla den studietakt som krävs med ett visst antal studietimmar per vecka, kunna koordinera dig med övriga studiekamrater på kursernas olika moment och kunna delta på de bestämda tider som finns för träffar, gruppmöten och examinationer.

Ansökan

Du ansöker till våra distansutbildningar på samma sätt som till övriga utbildningar – via Antagning.se.

Vi erbjuder flera olika nätbaserade program och kurser. Läs på hv.se/utbildning hur studierna i respektive distansutbildning är upplagda. 

För dig som är antagen på en distansutbildning

Observera att du måste registrera dig på utbildningen du är antagen till för att behålla din plats. Din första registrering på ett program, kurspaket eller fristående kurs gör du alltid via länken som finns i vårt registreringsmejl. Läs mer under Ny Student.

Är du antagen till ett av våra kurspaket som ges på distans kommer du också behöva registrera dig för varje ny kurs i kurspaketet. En registrering krävs för att du ska få studiemedel från CSN, lämna in examinationsuppgifter och delta i seminarier samt komma åt kurssidan i vår lärplattform Canvas.  Läs mer på vår sida om registrering.

All information och kommunikation med läraren om din utbildning sker i de flesta fall via vår lärplattform Canvas och din studentmejl. På lärplattformen finns information om utbildningens upplägg, obligatoriska moment, examinationsuppgifter samt eventuellt schema. I vissa fall då en utbildning ges tillsammans med ett annat lärosäte kan informationen ges via ett annat system/annan lärplattform.

En kurs kan examineras genom till exempel hemtentor, inlämningsuppgifter, seminarier i e-klassrummet eller i vissa fall tentamen på plats i Trollhättan eller via ett lärcentrum. Utbildningens examinerande inlämningsuppgifter lämnas in på lärplattformen (inte via e-post). Information om tider och regler för examination/tentamen får du av dina lärare.

Som distansstudent har du möjlighet att få böcker hemskickade. Läs mer på bibliotekets sida om distansstudier.

Så går det till att studera på våra distansprogram:

Obligatoriska moment vid en viss tidpunkt

Observera att det kan finnas en del moment som är bundna till en viss tidpunkt, till exempel handledning, obligatoriska träffar i nätforum eller olika former av examinationer. En del distansutbildningar har en eller flera träffar på campus i Trollhättan, andra har inga träffar alls.

Inspelade föreläsningar

Som distansstudent tar du del av inspelade föreläsningar via Högskolan Västs lärplattform Canvas eller i vissa fall annan lärplattform (vid samläsning med andra lärosäten). Filmerna är oftast egenproducerade inspelningar i studio, men kan även vara filmade föreläsningar i klassrum. Även andras produktioner, OER-objekt (Open Education Resources), kan förekomma. Filmerna distribueras oftast i strömmande format.

ZOOM

Webbmötesverktyget Zoom är integrerad i lärplattformen Canvas och man ansluter till e-mötet från kurshemsidan i Canvas. Vi rekommenderar att använda headset för att undvika rundgång. Läs mer om Zoom och hur du använder tjänsten.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen.