Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Som animatör och visualiserare arbetar du med att skapa illustrationer, animationer, visuella effekter samt bildberättelser för att förmedla ett budskap, en känsla eller ett intryck. Du tränas på detta genom workshops, föreläsningar och seminarier där du får chansen att utveckla din kompetens inom såväl praktisk produktion och teknik som design och estetiskt uttryck. Genom handledning får du möjlighet att utveckla din personliga färdighet.
Du får stöd i din personliga utveckling genom handledning och täta kontakter med lärare och studiekamrater.Här får du också möjlighet att tillämpa dina kunskaper i verksamhetsanknutna projekt som ger dig material till din framtida portfolio. Efter utbildningen har du en akademisk examen inom informatik, vilket borgar för en förståelse för bland annat design, projekthantering och produktionsprocesser.

Arbetsliv

Utbildningen förbereder för egetföretagande eller arbete inom exempelvis tv-, film-, datorspel- eller reklambranschen.
Du kan också arbeta inom samhällsplanering eller inom tillverkningsindustrin med visualisering. En viktig del i din förberedelse för yrkeslivet är skapandet av en egen portfolio - en nödvändighet när det handlar om att söka arbete eller uppdrag som 3D-designer.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

3D-animation och visualisering strävar ständigt efter att ha en stark förankring i omkringliggande samhälle och bransch, både lokalt och globalt. Det här märks inte minst på det stora antal gästföreläsare som du möter under utbildningens gång. Programmet har en fast förankring i de praktiska och industriella fälten vilket ger en stark koppling till arbetsintegrerat lärande.
Vår AIL-pedagogik genomsyrar utbildningen vilket märks genom en nära koppling till det omgivande arbetslivet i form av flera projekt som grundas på konkreta uppdrag utförda i en existerande arbetsmiljö. Den näst sista terminen har vi en valfri period där det bland annat finns möjlighet att bedriva delar av studierna hos företag och organisationer.

Särskilt urval

Du kan öka dina chanser till antagning genom att också delta i det särskilda urvalet.
Läs mer om särskilt urval.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Samhällskunskap A.
(Områdesbehörighet 4 / A4)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet informatik

Vill du veta mer?