Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Manlig lärare pekar på elev som räcker upp handen i klassrummet

Om utbildningen

I ämneslärarprogrammet får du specialiserade och fördjupade kunskaper i dina ämnen. I ämnesstudierna ingår också didaktik som handlar om hur du kan undervisa i dina ämnen och hur du kan skapa förutsättningar för eleverna att lära sig. En del av utbildningen kallas den utbildningsvetenskapliga kärnan. Den löper genom hela utbildningen och där tas centrala kunskaper upp som är viktiga för alla lärare. Kurserna handlar till exempel om konflikthantering, kunskapsbedömning, betygssättning, specialpedagogik och ledarskap. Utöver att undervisa i sina ämnen, är det också lärarens uppdrag att stödja eleverna att utvecklas till ansvarsfulla medborgare genom att lära dom att ta ansvar, att kritiskt kunna granska fakta och att förstå det svenska samhällets demokratiska värden.
På det här programmet studerar du för att undervisa i grundskolans årskurs 7-9 i svenska, svenska som andraspråk och engelska.

Svenska

Svenska är ett av skolans centrala och mest anrika ämnen.
I vår tid av nya medier och snabbt föränderliga litteratur- och språkformer är ämnet svenska viktigare än någonsin. Lär dig använda och förhålla dig analytiskt till såväl kulturarv som det senaste inom populärkulturen. Lär dig möta dina elevers behov och bli läraren som visar dem språket och litteraturens möjligheter.

Svenska som andraspråk

I ämnet Svenska som andraspråk står flerspråkighet i fokus. Utifrån detta perspektiv studerar du språkutveckling, språkanvändning och språkinlärning för att kunna hantera ett komplext undervisningsuppdrag vad gäller elevers olika skolbakgrunder och behov, även inom vuxenutbildning. Ämnen som litteratur, grammatik, språksociologi och språkteknologi, men också migrationsprocesser och identitetsfrågor studeras med tanke på ditt kommande undervisningsuppdrag mot elever som har ett annat modersmål än svenska.

Engelska

Att läsa engelska för lärare innebär att du under din studietid utvecklar din förmåga att skriva, tala och läsa engelska. Du lär dig reflektera över och analysera engelskspråkiga texter och filmer samt engelskans språkliga struktur och grammatik. Detta kombinerat med språk- och ämnesdidaktik förbereder dig på att undervisa elever på grundskolans högstadium.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Vi är Sveriges ledande högskola inom AIL (Arbetsintegrerat lärande). Hos oss får du en akademisk examen samtidigt som du möter arbetslivet redan under studietiden, vilket ger dig ett rejält försprång till drömjobbet.
Du får redan under den första terminen prova på läraryrket på en grundskola. Detta gör du i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) med handledning av en lärare. I den verksamhetsförlagda delen av utbildningen kommer du att utveckla din förmåga att ansvara för, och genomföra, egen undervisning. På så sätt får du viktiga erfarenheter av arbetet i skolan och skolans verksamhet.
Alla lärarutbildningarna är professionsutbildningar. Utbildningens syfte är att studenterna genom teoretiska och erfarenhetsbaserade studier ska tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att kunna utöva läraryrket. Utbildningen tar sin utgångspunkt i aktuell och relevant forskning i nära samspel med aktuell och beprövad yrkeserfarenhet.

Arbetsliv

Skolverket räknar med ett stort rekryteringsbehov av lärare under längre tid, se Skolverkets webbplats. Efterfrågan på utbildade ämneslärare stiger i takt med att pensionsavgångarna ökar och att fler ungdomar kommer till de högre årskurserna i grundskolan.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Engelska B, Samhällskunskap A.
(Områdesbehörighet 6C / A6c)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-97784

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Vill du veta mer?