KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Kurskod Kursnamn Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
PLU100 Perspektiv på utbildning, lärande och undervisning för ämneslärare P5285 Höst 2019, vecka 36-45
15 hp
Trollhättan Heltid
APU110 Ämneslärarens pedagogiska uppdrag I P5286 Höst 2019, vecka 46-50
7.5 hp
Trollhättan Heltid
IDL100 För ämneslärare: Ungdomars identitet och livsvillkor P5287 Höst 2019, vecka 51-03
7.5 hp
Trollhättan Heltid
SVD100 Svenska för ämneslärare: Den språkande människan P1535 Vår 2020, vecka 04-08
7.5 hp
Trollhättan Heltid
SSS100 Svenska för ämneslärare: Språkets bruk och struktur I P1536 Vår 2020, vecka 09-18
15 hp
Trollhättan Heltid
SNK101 Svenska för ämneslärare: Nordiska språk- och kulturgemenskaper P1537 Vår 2020, vecka 19-23
7.5 hp
Trollhättan Heltid
SLT200 Svenska för ämneslärare: Litterära texter I. Kollektiva fiktionsvärldar P1538 Höst 2020, vecka 36-45
15 hp
Trollhättan Heltid
VFU204 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för ämneslärare I P5363 Höst 2020, vecka 46-50
7.5 hp
Trollhättan Heltid
BFL201 Bedömning för lärande och betygssättning för ämneslärare P5364 Höst 2020, vecka 51-02
7.5 hp
Trollhättan Heltid
SVA107 Svenska som andraspråk för ämneslärare: Den flerspråkiga människan P5043 Vår 2021, vecka 03-07
7.5 hp
Trollhättan Heltid
SVA108 Svenska som andraspråk för ämneslärare: Undervisning i ett andraspråksperspektiv P5044 Vår 2021, vecka 08-12
7.5 hp
Trollhättan Heltid
SVA109 Svenska som andraspråk för ämneslärare: Språkets bruk och struktur I P5045 Vår 2021, vecka 13-22
15 hp
Trollhättan Heltid
SSA200 Svenska som andraspråk för ämneslärare: Litteraturundervisning i ett andraspråksperspektiv P5025 Höst 2021, vecka 35-44
15 hp
Trollhättan Heltid
APU200 Ämneslärarens pedagogiska uppdrag II P5004 Höst 2021, vecka 45-49
7.5 hp
Trollhättan Heltid
KIL200 Konflikt och intersektionalitet för ämneslärare P5005 Höst 2021, vecka 50-02
7.5 hp
Trollhättan Heltid
ESS101 Engelska för ämneslärare: Språkkunskap och språkförmåga P5057 Vår 2022, vecka 03-12
15 hp
Trollhättan Heltid
ESS200 Engelska för ämneslärare: Språkstruktur och språkbruk P5060 Höst 2022, vecka 35-39
7.5 hp
Trollhättan Heltid
ELS100 Engelska för ämneslärare: Språk- och ämnesdidaktik I P5059 Höst 2022, vecka 40-44
7.5 hp
Trollhättan Heltid
SAL600 Svenska för ämneslärare: Perspektiv på skrivande och texter P5256 Höst 2022, vecka 45-49
7.5 hp
Trollhättan Heltid
SAL610 Svenska för ämneslärare: Litterära texter II. Skönlitteratur för ungdomar och vuxna P5257 Höst 2022, vecka 50-02
7.5 hp
Trollhättan Heltid
EXS401 Examensarbete I, Svenska för ämneslärare, grundnivå P5061 Vår 2023, vecka 03-12
15 hp
Trollhättan Heltid
VFU610 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II för ämneslärare P5055 Vår 2023, vecka 13-17
7.5 hp
Trollhättan Heltid
KVS600 Kvalitetsarbete och skolutveckling för ämneslärare P5245 Vår 2023, vecka 18-22
7.5 hp
Trollhättan Heltid
VFU700 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III för ämneslärare P5063 Höst 2023, vecka 35-39
7.5 hp
Trollhättan Heltid
VTM604 Vetenskapsteori och metod för ämneslärare P5012 Höst 2023, vecka 40-44
7.5 hp
Trollhättan Heltid
EXS601 Examensarbete II, Svenska för ämneslärare, avancerad nivå P5056 Höst 2023, vecka 45-02
15 hp
Trollhättan Heltid
EFÄ200 Engelska för ämneslärare: Språk- och ämnesdidaktik II 7.5 hp
ELK101 Engelska för ämneslärare: Litteratur och kultur 7.5 hp