Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

På Högskolan Väst kan du läsa ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Som ämneslärare på gymnasiet har du också behörighet att undervisa i årskurs 7-9. Väljer du denna utbildning är engelska ditt ingångsämne, sedan väljer du själv ytterligare ett valbart ämne. Utbildningen omfattar tre områden: ämnesstudier, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning.

Ämnesstudier – ingångsämne Engelska

Den största delen av dina studier kommer du att ägna åt dina ämnesstudier. Engelska är ett av skolans centrala ämnen. Det engelska språket omger oss i vardagen och möjliggör för oss att ingå i sociala och kulturella sammanhang över hela världen. Under din studietid utvecklar du din förmåga att skriva, tala och läsa engelska. Du utvecklar din språkliga medvetenhet och lär dig att analysera och reflektera över engelskspråkiga texter och medier. Du lär dig möta dina elevers behov och bli läraren som visar dem det engelska språkets möjligheter.
Förutom ditt ingångsämne (i det här fallet engelska) väljer du ytterligare ett ämne. På Högskolan Väst ges ämnena engelska, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk. Utöver dessa ämneskombinationer finns möjlighet att läsa några ämnen som andraämne på ett annat lärosäte. Undervisningsformerna för andraämnet kan variera (campus/online) och programmets längd avgörs av vilket andraämne du väljer. Du börjar att läsa ditt andraämne under termin 5. Kontakta studie- och karriärvägledarna vid Högskolan Väst om du vill veta mer om detta.

Utbildningsvetenskaplig kärna

En del av utbildningen kallas utbildningsvetenskaplig kärna. Den tar upp centrala kunskaper för alla lärare, som till exempel ledarskap, specialpedagogik, konflikthantering, kunskapsbedömning och betygssättning. Utöver att undervisa i sina ämnen är det också lärarens uppdrag att stödja eleverna att utvecklas till ansvarsfulla medborgare genom att lära dem att ta ansvar, att kritiskt kunna granska fakta och att förstå det svenska samhällets demokratiska värden.

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Du får tidigt i utbildningen prova på ditt framtida yrke på en gymnasieskola eller en grundskola årskurs 7-9. Detta gör du i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) med handledning av en lärare. I den verksamhetsförlagda delen av utbildningen kommer du att utveckla din förmåga att genomföra, och ansvara för, egen undervisning. På så sätt får du viktiga erfarenheter av arbetet i skolan och skolans verksamhet. Under dina ämnesstudier kommer du även genomföra fältstudier för att koppla de teoretiska studierna till skolans verksamhet, vilket stärker professionsanknytningen genom hela utbildningen.

Arbetsliv

Skolverket räknar med ett stort rekryteringsbehov av lärare under längre tid, se Skolverkets webbplats. Efterfrågan på utbildade ämneslärare stiger i takt med att pensionsavgångarna ökar och att fler ungdomar kommer till de högre årskurserna i grundskolan samt till gymnasieskolan.
På Skolverkets webbplats kan du läsa mer vad som gäller kring lärarlegitimationer Skolverkets webbplats.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
Du behöver också: Engelska 6 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-95006

EXTRA INFORMATION

Här kan du läsa mer om programmet -
Programbeskrivning

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Preliminärt antal platser

50

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR