Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Två studenter som pratar med varandra utanför campusbyggnad. Foto.

AIL-utbildning i samverkan med samhället

Mastersprogrammet i arbetsintegrerade politiska studier är en ny unik tvåårig utbildning som ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna arbeta inom en rad olika politisk-ekonomiska miljöer på lokal, nationell och internationell nivå. Med utgångspunkt i ett arbetsintegrerat lärandeperspektiv inkluderar studierna fokusområden som; utvecklingsfrågor och hållbarhet, genus och jämställdhet, politisk ekonomi, migration, segregation och integration, kulturell mångfald, mänskliga rättigheter, kommunikation, politiskt entreprenörskap, strategi, policy och organisationsutveckling. Under år två skriver du ett examensarbete där du genomför forskning i samverkan med en uppdragsgivare från civilsamhället, offentlig eller privat verksamhet där olika forsknings-, evaluerings-, analys-, och projektutvecklingsuppdrag ingår. Programmet har avtal med ett större antal uppdragsgivare lokalt, nationellt och internationellt.
Dessa uppdragsgivare inkluderar bland annat, kommuner, statliga organisationer, NGO:s och privata företag. Inriktningen på uppsatsarbetet bestämmer du tillsammans med din uppdragsgivare och högskolan.

Internationellt samarbete

Programmet ges i nära samarbete med University of the Western Cape i Kapstaden. Båda lärosätena bidrar i utbildningen och ger gemensamma kurser. Samarbetet ger dig också möjlighet att genomföra delar av utbildningen, inklusive examensarbete med uppdragsgivare, i Kapstaden med omnejd.

Internationell antagning

Programmet är öppet för behöriga sökande från hela världen. Utbildningen ges helt på engelska och du studerar med både svenska och utländska studenter i en internationell studiemiljö, vilket ger dig mångkulturell erfarenhet och goda färdigheter i engelska som arbetsspråk. Länk till universitetet: https://www.uwc.ac.za/Pages/default.aspx Länk till political studies: https://www.uwc.ac.za/Faculties/EMS/DPS/Pages/default.aspx

Arbetsintegrerat lärande, AIL

Högskolan Väst är Sveriges ledande lärosäte för arbetsintegrerat lärande. Högskolan har sedan över femton år tillbaka ett nationellt regeringsuppdrag att utveckla AIL och är ledande på fältet idag. AIL innebär att du rör dig mellan akademiskt och teoretiskt lärande och praktiska appliceringar under programmets gång. Programmets internationella profil ger dig en solid utbildning, nära kopplad till civilsamhället och dess arbetsmarknad. Genom den unika AIL-profilen skapar du relevant kunskap, erfarenheter, nätverk och kontakter som möjliggör en yrkeskarriär inom en rad områden såsom; offentliga verksamheter (kommun/region/stat), EU och FN, privata företag, biståndsorganisationer, och NGO’s.

Arbetsliv

Endast Högskolan Väst erbjuder ett internationellt, tvärvetenskapligt mastersprogram med en examen i AIL, med fokus på politiska studier. Efter examen kommer du att vara förberedd för arbete över kulturella och nationella gränser med att utveckla, implementera och leda projekt där politiska och ekonomiska frågor hanteras. Du kommer kunna arbeta med planering, projektledning, administration och analys inom offentlig förvaltning, diplomati, EU eller andra internationella eller nationella institutioner, likväl som NGO:s. En karriär inom den internationellt orienterade privata handels- och industrisektorn sektorn är också möjlig.

Bygg på din utbildning

Denna masterexamen ger dig möjlighet att söka forskarutbildning inom statsvetenskap eller relaterade fält i Sverige och internationellt. Högskolan Väst är det enda lärosäte som erbjuder en unik forskarutbildning i arbetsintegrerat lärande med specialisering inom olika fält. Mastersprogrammet i arbetsintegrerade politiska studier är den naturliga ingångsvägen för att kunna söka dig vidare till forskarstudier i AiL vid Högskolan Väst.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Kandidatexamen om 180 hp inom det samhällsvetenskapliga fältet, eller motsvarande. Engelska B, Engelska 6 eller motsvarande.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie masterexamen med huvudområde arbetsintegrerat lärande

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2021

HÖST 2021

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2021

ANMÄLNINGSKOD

HV-91002

EXTRA INFORMATION

Undervisningen på utbildningen sker på engelska

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Per Assmo Fredrik Sunnemark
KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR