Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Du arbetar kanske redan idag med barns och ungdomars kultur och fritid - som lärare, socialpedagog, psykolog eller inom vården. Under programmet fördjupas och breddas dina tidigare kunskaper om barn och ungdomar ur ett tvärvetenskapligt och tvärprofessionellt perspektiv. Deras lärande, utveckling och villkor åskådliggörs i olika sammanhang, som exempelvis skola, familj och närsamhälle.
Barn och ungdomar ses som kompetenta att utifrån sina egna tolkningar agera i sin sociala värld. Samtidigt påverkas och begränsas deras erfarenheter och handlingsutrymme, på olika nivåer i samhället, av rådande maktförhållanden. Dessa förhållanden beskrivs och analyseras utifrån maktordningar relaterade till exempel genus, klass, etnicitet och funktionsnedsättning.

Nätbaserad utbildning

Programmet är nätbaserat och det innebär att bland annat föreläsningar, seminarier och övrig kommunikation tillhandahålls via högskolans lärplattform.
Redovisning och handledning kan ske via nätmöten. Via lärplattformen kan du dela ut och ladda upp filer och få tillgång till information, kursmaterial och diskussionsforum. Examinerande träffar på Högskolan Väst i Trollhättan alternativt Campus Västervik sker ett par gånger per termin, men vi erbjuder även internetbaserade examinationer som alternativ.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Högskolan Väst har en profil inriktad mot arbetsintegrerat lärande (AIL). AIL möter du inom programmet genom att teoretiska och praktiska kunskaper integreras i såväl diskussioner som inlämningsuppgifter och i det avslutande examensarbetet. En del av programmet består av studiebesök som du själv organiserar och samverkan med externa aktörer.

Bygg på din utbildning

Programmet förbereder dig för forskarstudier och ger dig formell behörighet för fortsatta studier på masternivå.

Arbetsliv

Efter programmet har du en ökad professionell kompetens att arbeta strategiskt och övergripande i olika organisationer och verksamheter med fokus på frågor som rör barn och ungdomar. Studenter som har tagit en magisterexamen i barn- och ungdomsvetenskap arbetar idag exempelvis inom det skolkurativa området, som utredare/utvecklingsansvarig inom barn- och ungdomsförvaltning, föreståndare för ungdomsboende (SiS) alternativ boende för ensamkommande barn och unga.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Lärarexamen om minst 180 hp eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp, eller filosofie kandidatexamen med samhälls- eller beteendevetenskapligt huvudområde, t.ex. socialt arbete och socialpedagogik, psykologi, pedagogik, sociologi, kulturvetenskap och folkhälsovetenskap eller motsvarande samt engelska B, Engelska 6 eller motsvarande samt svenska 3.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

EXAMEN

Filosofie magisterexamen med huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2019

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-98367

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Ylva Svensson Elin Almér

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR