Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Två barn som skrattar tillsammans i klassrum. Foto.

Om utbildningen

Under programmet studeras barn och ungas lärande, utveckling och villkor i olika sammanhang, som exempelvis skola, familj och närsamhälle och i olika kulturella, nationella och internationella kontexter. Programmet bygger på idén om unga som aktiva och kompetenta i sina egna liv, och att de både influerar och influeras av sina sociala världar. Samtidigt påverkas och begränsas deras erfarenheter och handlingsutrymme, på olika nivåer i samhället av rådande maktförhållanden. Dessa förhållanden beskrivs och analyseras utifrån maktordningar relaterade till aspekter som genus, klass, etnicitet och funktionsnedsättning. Utbildningen bygger vidare på studenternas tidigare kunskaper om barn och ungdomar och fördjupar och breddar i ett tvärvetenskapligt och tvärprofessionellt perspektiv. Programmet vänder sig till dig som redan idag arbetar med barns och ungdomars kultur och fritid - som lärare, socialpedagog, psykolog eller inom vården, och till dig som vill jobba med dessa frågor i ditt framtida yrke. Därmed är syftet med programmet att tillhandahålla de teoretiska och metodiska verktygen för att delta i, utveckla och förbättra aktiviteter och interventioner riktade mot barn och ungdomar.

Nätbaserad utbildning

Programmet är nätbaserat vilket innebär att föreläsningar, seminarier och övrig kommunikation sker via högskolans lärplattform Canvas. Du tar del av inspelade föreläsningar som kan spelas upp oberoende av tid och rum, vilket ger dig stora möjligheter att studera vid de tidpunkter som passar dig bäst och oberoende av var i världen du befinner dig. Via lärplattformen kan du dela och ladda upp filer och få tillgång till information, kursmaterial och diskussionsforum. Handledning och examination sker via nätbaserade möten.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Högskolan Väst har en profil inriktad mot arbetsintegrerat lärande (AIL). AIL möter du inom programmet genom att teoretiska och praktiska kunskaper integreras i såväl diskussioner som inlämningsuppgifter och i det avslutande examensarbetet. I programmet ingår uppgifter som innefattar studiebesök och samverkan med externa aktörer.

Bygg på din utbildning

Programmet ger dig formell behörighet för fortsatta studier på master- och forskarnivå inom Barn- och ungdomsvetenskap eller relaterade ämnesområden. Fortsatta studier kan bedrivas i Sverige eller internationellt.

Arbetsliv

Efter avslutad utbildning kommer du att ha ökad professionell kompetens att arbeta strategiskt i olika organisationer och aktiviteter med fokus på frågor som rör barn och ungdomar. Programmet förbereder för, eller bygger på, yrkeskarriärer inom bland annat utbildning, socialt arbete, och hälsa. Studenter som har tagit en magisterexamen i Barn- och ungdomsvetenskap arbetar idag exempelvis inom det skolkurativa området, som utredare/utvecklingsansvarig inom barn- och ungdomsförvaltning, föreståndare för ungdomsboende (SiS) alternativ boende för ensamkommande barn och unga.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Lärarexamen om minst 180 hp eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp, eller filosofie kandidatexamen om minst 180 hp inom socialt arbete och socialpedagogik, psykologi, pedagogik, sociologi, kulturvetenskap och folkhälsovetenskap eller motsvarande samt Engelska 6 eller motsvarande samt Svenska 3.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-98667

EXTRA INFORMATION

Här kan du läsa mer om programmet - Programbeskrivning

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR