Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

OM UTBILDNINGEN
Företag och organisationer behöver ekonomer som har kunskap och förmåga att värdera komplexa ekonomiska sammanhang och situationer. Ekonomprogrammet (180 hp) erbjuder en nära koppling mellan huvudområdet företagsekonomi och andra områden som juridik, nationalekonomi och statistik för att förbereda dig inför arbetslivet.
Undervisningen består främst av föreläsningar, seminarier och workshops. Kurslitteratur och undervisning på engelska förekommer. Utbildningen berör vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt hållbar utveckling relaterat till området företagsekonomi.
De första två åren på ekonomprogrammet är gemensam för samtliga studenter. I slutet av år två väljer du en av tre fördjupningsinriktningar: Marknadsföring, Organisation och ledarskap eller Redovisning.
MARKNADSFÖRING
I denna inriktning studerar du marknadsföringsteori med tonvikt på marknadsundersökning och marknadskommunikation i relation till aktuell forskning inom området.
En viktig del av studierna är utveckling, analys och presentation av marknadsföringsrelaterade frågeställningar. Projektarbeten med inriktning mot praktisk problemlösning och analys är viktiga inslag under utbildningen. Efter den här inriktningen kan du till exempel arbeta med marknadsundersökningar, marknadskommunikation eller försäljning.
ORGANISATION OCH LEDARSKAP
Den här inriktningen handlar om att förstå organisationers utformning, organisering och ledning, att leda och utveckla medarbetare inom human resource management samt organisatoriska förändringsprocesser i relation till aktuell forskning inom området. Inriktningen ger fördjupade kunskaper om ledarskap samt förutsättningar och metoder för organisatoriska förändringsprocesser. Du kommer till exempel att kunna arbeta med organisationsutveckling eller på en personalavdelning. Du kan arbeta med frågor som rör ledarskap, företagsstyrning, projektledning, HR eller förändringsarbete.
REDOVISNING
Den här inriktningen handlar om företag och organisationers interna och externa rapportering. Många företag är idag internationella och ingår i koncerner. Därför är koncernredovisning och internationella aspekter på företagande en självklar del i redovisningsinriktningen. Du får tillgång till den senaste forskningen inom intern- och externredovisning. Med denna inriktning kan du framtiden jobba som revisor, controller, redovisningsekonom på en revisionsbyrå eller på ett företags ekonomiavdelning.
ARBETSINTEGRERAT LÄRANDE - AIL
Vi är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande, AIL. Hos oss får du en akademisk examen samtidigt som du möter arbetslivet redan under studietiden, vilket ger dig ett rejält försprång till drömjobbet. AIL möter du under utbildningen genom exempelvis gästföreläsningar, projekt och uppgifter på kurserna. Läs mer om Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande.
Det finns även möjlighet att läsa utbildningen med Co-op, vilket innebär att du genomför flera avlönade arbetsperioder på ett företag eller i offentlig sektor under utbildningen.
Co-op väljer du under termin 1 och du erbjuds hjälp av oss när du söker en Co-opplats. Utbildning med Co-op innebär att den totala studietiden förlängs ett år men i gengäld får du branschkontakter och yrkeserfarenhet redan under din utbildningstid.
UTLANDSSTUDIER
Som student vid Högskolan Väst har du goda möjligheter att pröva på studier och praktik utomlands. Högskolan har avtal med partners i hela världen och arbetar aktivt för att samarbeta med intressanta universitet. Det finns möjlighet att använda programmets femte termin till utlandsstudier.
DUBBEL KANDIDATEXAMEN I FÖRETAGSEKONOMI
För dig som läser ekonomprogrammet finns möjlighet till dubbel kandidatexamen genom samarbete med ett partneruniversitet i Frankrike (Valenciennes). Om du väljer att läsa ditt sista år i Valenciennes kan du få både en svensk och fransk kandidatexamen utan att studierna förlängs. Du söker via utbytesprogram och betalar endast för mat och boende. Utbildningen ges på engelska men du erbjuds även lektioner i franska.
ARBETSLIV
Styrkan med ekonomprogrammet är att det vilar på en bred samhällsvetenskaplig grund vilket ger breda möjligheter i din framtida yrkesutövning. Företag och organisationer är i behov av medarbetare med kunskaper och färdigheter inom företagsekonomi, juridik, nationalekonomi och statistik. Tidigare ekonomstudenter jobbar idag exempelvis som marknadsförare, marknadsanalytiker, projektledare, personal/HR-ansvarig, utredare, inköpare, säljare, försäljningschef, rådgivare, skattekonsult, ekonomichef, controller, redovisningsansvarig eller revisor.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Matematik 3b alternativt 3c, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.
(Områdesbehörighet 4 / A4)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-97113

EXTRA INFORMATION

Studiegång

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Stefan Hellman

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Vill du veta mer?