Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vy från ett av våningsplanen på campus. Foto.

Om utbildningen

Företag och organisationer behöver ekonomer som har kunskap och förmåga att värdera komplexa ekonomiska sammanhang och situationer. Ekonomprogrammet (180 hp) erbjuder en nära koppling mellan huvudområdet företagsekonomi och andra områden som juridik, nationalekonomi och statistik för att förbereda dig inför arbetslivet.
Undervisningen består främst av föreläsningar, seminarier och workshops. Kurslitteratur och undervisning på engelska förekommer. Utbildningen berör vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt hållbar utveckling relaterat till området företagsekonomi.
De första två åren på ekonomprogrammet är gemensam för samtliga studenter. I slutet av år två väljer du en av tre fördjupningsinriktningar: Marknadsföring, Organisation och ledarskap eller Redovisning.

Marknadsföring

Inriktningen Marknadsföring handlar om att förstå de utmaningar och möjligheter företagens externa kommunikation står inför i en föränderlig omvärld, med tonvikt på digital marknadsföring och varumärken. Genom aktuella fenomen och case i kombination med aktuell forskning fördjupas dina kunskaper om organisationers marknadsföring i ett föränderligt teknologi- och medielandskap. Med den här inriktningen kan du arbeta med exempelvis e-handel, digital strategi, digital marknadsföring, varumärkesstrategi, varumärkesutveckling, digitala kundupplevelser och mycket mer, inom alla typer av organisationer.

Organisation och ledarskap

Inriktningen handlar om att förstå organisationers utformning, organisering och ledning, att leda och utveckla medarbetare inom human resource management (HRM) samt organisatoriska förändringsprocesser i relation till aktuell forskning inom området. Inriktningen ger fördjupade kunskaper om ledarskap samt förutsättningar och metoder för organisatoriska förändringsprocesser. Du kommer till exempel att kunna arbeta med organisationsutveckling eller på en personalavdelning. Du kan arbeta med uppgifter som rör ledarskap, företagsstyrning, projektledning, HR eller förändringsarbete.

Redovisning

Inriktningen handlar om företag och organisationers interna och externa rapportering. Många företag är idag internationella och ingår i koncerner. Därför är koncernredovisning och internationella aspekter på företagande en självklar del i redovisningsinriktningen. Du får tillgång till den senaste forskningen inom intern- och externredovisning. Med denna inriktning kan du i framtiden arbeta som revisor, controller, redovisningsekonom på en revisionsbyrå eller på ett företags ekonomiavdelning.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Arbetsintegrerat lärande - AIL möter du under hela din utbildning på ekonomprogrammet. Programmet är uppbyggt så att du varvar teoretiska och praktiska kunskaper med koppling till arbetslivet. Det sker till exempel genom att du arbetar med verklighetsnära case, gästföreläsningar och filmer som belyser arbetslivets praktik. Du arbetar även med programvaror som används i arbetslivet och med fältstudier. Inom huvudområdet företagsekonomi arbetar vi ofta med problembaserade uppgifter som har en stark koppling till arbetslivet och som tränar dig i att arbeta problemlösande - en uppgift som kommer att vara viktig i ditt kommande arbetsliv. Ofta arbetar vi även med workshops där du får möjlighet att träna problemlösande och reflekterande tillsammans med kurskamrater. Läs gärna mer om Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande.
Programmet kan genomföras enligt co-opmodellen (cooperative education), som innebär att du varvar dina akademiska studier på högskolan med avlönade arbetsperioder på ett företag eller i offentlig sektor. Det innebär att den totala studietiden förlängs ett år men i gengäld får du branschkontakter och arbetslivserfarenhet redan under din utbildningstid. Co-op väljer du under termin 1 och du erbjuds hjälp av oss när du söker en arbetsplats. Vi samarbetar även med ett antal arbetsgivare som erbjuder oss platser för Co-op.

Utlandsstudier

Som student vid Högskolan Väst har du goda möjligheter att pröva på studier och praktik utomlands. Högskolan har avtal med partners i hela världen och arbetar aktivt för att samarbeta med intressanta universitet. Det finns möjlighet att använda programmets femte termin till utlandsstudier.

Arbetsliv

Styrkan med ekonomprogrammet är att det vilar på en bred samhällsvetenskaplig grund vilket ger breda möjligheter i din framtida yrkesutövning. Företag och organisationer är i behov av medarbetare med kunskaper och färdigheter inom företagsekonomi, juridik, nationalekonomi och statistik. Tidigare ekonomstudenter arbetar idag exempelvis som marknadsförare, marknadsanalytiker, projektledare, personal/HR-ansvarig, utredare, inköpare, säljare, försäljningschef, rådgivare, skattekonsult, ekonomichef, controller, redovisningsansvarig eller revisor.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
Du behöver också: Engelska 6, Matematik 3b eller Matematik 3c och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2023

HÖST 2023

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

17 april 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-97113

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Helén Holmgren

Preliminärt antal platser

90

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR