KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Kurskod Kursnamn Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
GLR100 Grundläggande redovisning P2074 Höst 2020, vecka 36-45
7.5 hp
Trollhättan Deltid
OVA100 Organisations- och vetenskapsteori P8120 Höst 2020, vecka 36-45
7.5 hp
Trollhättan Deltid
ESA106 Ekonomistyrning P8124 Höst 2020, vecka 46-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid
MFA101 Marknadsföring I P8125 Höst 2020, vecka 46-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid
JÖA101 Juridisk översiktskurs P1200 Vår 2021, vecka 03-12
15 hp
Trollhättan Heltid
IFS200 Investeringsbedömning och finansiell styrning P1385 Vår 2021, vecka 13-22
7.5 hp
Trollhättan Deltid
TSA101 Tillämpad statistik - att samla och sammanfatta data P1201 Höst 2021, vecka 35-39
7.5 hp
Trollhättan Heltid
TSA120 Tillämpad statistik - att dra slutsatser från data P1205 Höst 2021, vecka 40-44
7.5 hp
Trollhättan Heltid
MFB300 Marknadsföring II P1206 Höst 2021, vecka 45-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid
OLB300 Organisation och ledarskap P1207 Höst 2021, vecka 45-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid
MIE100 Mikroekonomi P1387 Vår 2022, vecka 03-07
7.5 hp
Trollhättan Heltid
MAE100 Makroekonomi P1388 Vår 2022, vecka 08-12
7.5 hp
Trollhättan Heltid
ARA100 Arbetsrätt I P1391 Vår 2022, vecka 13-22
7.5 hp
Trollhättan Deltid
ARA102 Associationsrätt P1390 Vår 2022, vecka 13-22
7.5 hp
Trollhättan Deltid
FFV200 Företagsekonomiska forskningsmetoder och vetenskapligt skrivande P1389 Vår 2022, vecka 13-22
7.5 hp
Trollhättan Deltid
ERC500 Externredovisning II P1200 Vår 2023, vecka 03-22
7.5 hp
Trollhättan Deltid
EXC516 Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen, inriktning organisation och ledarskap P1207 Vår 2023, vecka 03-22
15 hp
Distans Deltid
EXC517 Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen, inriktning redovisning P1208 Vår 2023, vecka 03-22
15 hp
Trollhättan Deltid
FOC500 Förändring och lärande i organisationer P1206 Vår 2023, vecka 03-22
7.5 hp
Distans Deltid
IRV200 Internredovisning P1201 Vår 2023, vecka 03-22
7.5 hp
Trollhättan Deltid
MAU400 Marknadsundersökning P1202 Vår 2023, vecka 03-22
7.5 hp
Trollhättan Deltid
MKK401 Marknadskommunikation P1203 Vår 2023, vecka 03-22
7.5 hp
Trollhättan Deltid
SHR400 Strategisk Human Resource Management P1205 Vår 2023, vecka 03-22
7.5 hp
Distans Deltid
EXC514 Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen, inriktning marknadsföring 15 hp
EXT201 Externredovisning I 7.5 hp

Valmöjligheter inom programmet

Kurskod Kursnamn Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
BRA101 Beskattningsrätt, beskattning av fysiska personer P1209 Höst 2022, vecka 35-44
7.5 hp
Trollhättan Deltid
KRR200 Krediträtt P1208 Höst 2022, vecka 35-44
7.5 hp
Trollhättan Deltid
LDS200 Ledarskap P1210 Höst 2022, vecka 35-44
7.5 hp
Trollhättan Deltid
PEL100 Personalekonomi för ledare P1211 Höst 2022, vecka 35-44
7.5 hp
Trollhättan Deltid
ALP200 Att leda och arbeta i projekt P1394 Höst 2022, vecka 45-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid
BRA102 Beskattningsrätt, beskattning av näringsverksamhet P1393 Höst 2022, vecka 45-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid
ORB301 Obeståndsrätt P1392 Höst 2022, vecka 45-02
7.5 hp
Trollhättan Deltid
TSA130 Tillämpad statistik - prediktiv modellering P1395 Höst 2022, vecka 45-02
7.5 hp
Distans Deltid
TSA110 Tillämpad statistik - självständigt analysprojekt P1398 Vår 2023, vecka 03-22
7.5 hp
Distans Deltid