Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

programbilder

Om utbildningen

Som elkraftsingenjör arbetar du inom en av våra absolut viktigaste samhällsfunktioner. Elkraftsprogrammet på Högskolan Väst har ett nära samarbete med branschen, som gör att utbildningen kontinuerligt uppdateras för att följa utvecklingen inom el- och energisektorn och att du som student har både rätt kompetens och branschkännedom när du tar din examen. Inom branschen pågår ett stort utvecklingsarbete mot förnyelsebara energikällor och effektivare användning av elenergin. Elnätet moderniseras och så kallade smarta elnät utvecklas för att bland annat hantera elproduktion från många små anläggningar, laddning av elbilar och användning av fjärravlästa elmätare. Detta, tillsammans med stora pensionsavgångar, gör att branschen har ett mycket stort behov av välutbildade elkraftsingenjörer. Utbildningarna inom området räcker inte till för att täcka branschens kompetensbehov och som elkraftsingenjör från Högskolan Väst har du ofta ett jobb som väntar direkt efter examen.
Den dominerande delen av elkraftsutbildningen på Högskolan Väst innehåller hela kedjan i hur man producerar, överför, distribuerar och använder elenergi. Det eltekniska innehållet omfattar bland annat elsäkerhet, elmaskinteknik och CAD samt dimensionering och projektering av anläggningar för eldistribution och industri. Utbildningen ger också en stabil grund i elektroteknik genom bland annat reglerteknik samt allmänna ingenjörskompetenser som projekthantering, ekonomi, kvalitet och hållbar utveckling. Beroende på dina val av kurser inom programmet leder utbildningen till en av de två examina som står under ”Examen” längre ned.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Gästlärare håller hela, eller delar av kurser och berikar utbildningen med sin expertkompetens och erfarenhet genom att till exempel ta med projekt in i klassrummet tagna från deras dagliga verksamhet. Studiebesök på företag är naturliga inslag i ett flertal kurser.
Programmet kan läsas med Co-op, vilket innebär att du har tre betalda arbetsperioder på ett företag i elkraftbranschen under din utbildning. Co-op gör att du som student får branschkontakter samt nära ett års yrkeserfarenhet redan under utbildningens gång. Utbildningen förlängs endast med en termin eftersom somrarna utnyttjas. Ofta ges därefter du som student möjligheten till en fast anställning på företaget och kan börja ditt nya arbete direkt, utan introduktionstid.
De Co-opanställningar som företagen erbjuder kan endast studenter på programmet söka och innebär en tidsbestämd anställning på företaget. Högskolan Väst kan inte garantera dig Co-opplats men du har alltid möjlighet att ordna en plats på eget initiativ. Självklart får du hjälp och stöd från oss inför ansökan till en Co-opplats. Om du är intresserad av att läsa utbildningen med Co-op, så väljer du detta tidigt under termin 1.

Arbetsliv

Elproduktion, eldistribution och elanvändning har stor betydelse för miljö och ekonomi och det är av mycket stor vikt att tillgången till stabil elenergi är säkrad alla tider på dygnet.
Som elkraftsingenjör har du ett brett utbud av yrkesområden. I ett mindre företag kan du till exempel få ansvar för hela eldistributionskedjan vid anläggning av nya nät, från produktionen i kraftverken till användning i industri eller hem. Väljer du att arbeta i ett större företag kan du välja att fördjupa dig inom ett mindre område och till exempel arbeta med utveckling av framtidens förnybara elproduktion såsom vindkraftverk, vågkraftverk, solceller osv.
Arbetet utförs i nära samarbete med dina kollegor i projektet och på arbetsplatsen. Beroende på yrkesområde kan du ha många kontakter utåt, till exempel markägare där nät ska dras fram, kunder som vill ha stabil eltillgång och företag som vill effektivisera sin energianvändning. Exempel på yrkesområden kan vara testutvecklare där du ska utforma tester av till exempel en nytillverkad transformator eller motor - vad ska testas, hur och hur noga. Igångkörning av anläggningar (både i Sverige och utomlands). Mättekniker, då du till exempel analyserar elfel i industrier för att optimera elanvändningen. Som elkraftsingenjör finns det många områden att fördjupa sig inom och jobb finns i elnätsbolag, installationsföretag, konsultfirmor och industri.
Väljer du elkraft kommer du vara mycket efterfrågad på arbetsmarknaden, du kommer få många möjligheter att utveckla din kompetens inom ett kreativt och spännande område som just nu står inför stora utmaningar i övergången till ett mer hållbart samhälle.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Fysik B, Kemi A, Matematik D.
eller
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
(Områdesbehörighet 8 / A8)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Högskoleingenjörsexamen i elektroteknik

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot elkraft