Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Elektroingenjor_180_programbild.jpg

Om utbildningen

Som elkraftsingenjör arbetar du inom en av våra absolut viktigaste samhällsfunktioner. Elproduktion, eldistribution och elanvändning har stor betydelse för miljö och ekonomi. Det är mycket viktigt att tillgången till stabil elenergi är säkrad alla tider på dygnet för att skapa ett tryggt samhälle.
Inom branschen pågår ett stort utvecklings- och omställningsarbete mot effektivare användning av elenergi och förnyelsebara energikällor, som vindkraftverk, vågkraftverk och solceller. Elnätet moderniseras och så kallade smarta elnät utvecklas för att bland annat hantera elproduktion från många små anläggningar, laddning av elbilar och användning av fjärravlästa elmätare.
Högskolan Väst har ett nära samarbete med branschen. Utbildningen uppdateras därför kontinuerligt och följer den snabba utvecklingen inom el- och energisektorn. Det innebär att du som student har både rätt kompetens och branschkännedom när du tar din examen.

Arbetsintegrerat lärande, AIL

Vi är Sveriges ledande högskola inom AIL (Arbetsintegrerat lärande). Hos oss får du en akademisk examen samtidigt som du möter arbetslivet redan under studietiden, vilket ger dig ett rejält försprång till drömjobbet.
Gästlärare håller hela, eller delar av kurser där de med sin expertkompetens och erfarenhet till exempel tar med projekt från deras dagliga verksamhet in i klassrummet. Studiebesök på företag är naturliga inslag i ett flertal kurser och du avslutar utbildningen med ett examensarbete om 15 hp som oftast utförs i form av ett uppdrag på ett företag i branschen.

Cooperative Education, COOP (en form av AIL)

Programmet kan läsas med Co-op. Det innebär att du varvar studierna med tre arbetsperioder på ett företag i elkraftbranschen under utbildningen. Många studenter får en fast anställning på sitt ”Co-opföretag” direkt efter examen.
Under arbetsperioderna anställs du på ett företag, du får lön och blir en i gänget på arbetsplatsen. Anställningsprocessen styrs av företagen och högskolan kan därför inte garantera en Co-opplats men självklart får du hjälp och stöd från oss inför din ansökan. Du kan antingen söka någon av de platser som högskolan hjälper till att ta fram eller själv ordna en plats.
Genom arbetsperioderna får du nära ett års yrkeslivserfarenhet, men utbildningen förlängs endast med en termin eftersom även somrarna utnyttjas. Om du är intresserad av att läsa utbildningen med Co-op, så väljer du detta tidigt under första terminen.

Arbetsliv

Som elkraftsingenjör kan du välja mellan många olika yrkesområden, exempelvis testutvecklare, projektledare, mättekniker och elnätsspecialist. Jobben finns i elnätsbolag, installationsföretag, konsultfirmor och industri. I ett mindre företag kan du till exempel få ansvar för hela eldistributionskedjan vid anläggning av nya nät, från produktionen i kraftverken till användning i industri eller hem. Väljer du att arbeta i ett större företag kan du fördjupa dig inom ett mindre område och till exempel arbeta med utveckling av framtidens förnyelsebara energikällor.
Som elkraftsingenjör kommer du att arbeta nära kollegor i olika projektet. Beroende på din yrkesroll kommer du även ha många kontakter utåt, såsom markägare där nät ska dras fram samt olika myndigheter. Arbetet kan också innebära kundkontakter, såväl privata som företag, för att exempelvis avhjälpa strömavbrott och energieffektivisera.
Arbetsmarknaden för elkraftsingenjörer är mycket ljus. Antalet examinerade ingenjörer räcker inte till för att täcka branschens kompetensbehov och som elkraftsingenjör från Högskolan Väst har du ofta ett jobb som väntar direkt efter examen.

Vilka kurser ingår?

För att se vilka kurser som ingår i utbildningen, se knappen ”Kurser som programmet omfattar”. Du kan välja en ren elektroingenjörsexamen där flera kurser är valbara, eller en examen med inriktning elkraft som är mer styrd med endast ett fåtal valbara kurser.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
eller
Fysik B, Kemi A, Matematik D.
(Områdesbehörighet 8 / A8)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Högskoleingenjörsexamen i elektroteknik

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot elkraft

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2018

Vill du veta mer?