Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

programbilder

Om utbildningen

Vill du utmana barns tänkande och få möjlighet att utöva ett av samhällets viktigaste yrken? Som förskollärare har du ett av världens viktigaste jobb. Välutbildade och engagerade förskollärare för de yngsta barnen efterfrågas ständigt. Som förskollärare i förskola och förskoleklass skapar du förutsättningar för barn att utveckla ett livslångt lärande. Utbildningen går hand i hand med förskolans nationella uppdrag, och bidrar till att ge förskollärare en tydlig yrkesidentitet. Programmet omfattar 210 högskolepoäng och leder till förskollärarexamen som avläggs på grundnivå. På förskollärarutbildningen studeras barns kommunikation och språkutveckling, matematik, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Med utgångspunkt i lek, estetik och vardagliga sammanhang diskuteras förskolans/förskoleklassens möjlighet att väcka barns nyfikenhet för sin omvärld. Under utbildningen tillägnar du dig kunskaper och färdigheter för att skapa en stimulerande och utvecklande miljö där barns lust och medvetenhet att lära lyfts fram.
Förskollärarutbildningen innehåller en utbildningsvetenskaplig kärna som tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, och belyser också det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati. Du studerar även ämnesområden som är specifikt kopplade till arbete i förskolan. Dessa studier lägger grunden för den kunskap och kompetens som krävs för att möta förskolebarns behov av omsorg, lärande och utveckling.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Du får redan under den första terminen känna på yrket på en förskola i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). Genom VFU får du pröva ditt framtida yrke och utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar. Du är knuten till en förskola/förskoleklass där du möter barn och förskollärare och får möjlighet att planera och genomföra undervisning.

Arbetsliv

Som lärare i förskola och förskoleklass är du mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. Bristen på förskollärare beror i stor utsträckning på de stora pensionsavgångar som sker inom den närmsta tioårsperioden.
För information om lärarlegitimationer hänvisas till Skolverkets webbplats.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
eller
Naturkunskap 1b alternativt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
(Områdesbehörighet 6A / A6a)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Förskollärarexamen

Vill du veta mer?