Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lärare undervisar barn i klassrum. Foto

Om utbildningen

Som förskollärare i förskola och förskoleklass skapar du förutsättningar för barn att utveckla ett livslångt lärande. Utbildningen följer förskolans nationella uppdrag, och bidrar till att ge dig som blivande förskollärare en tydlig yrkesidentitet. Under utbildningen tillägnar du dig kunskap om barns utveckling och utvecklar din förmåga att leda undervisning och stimulera barns lärande genom att skapa miljöer för barns lek, lust och lärande.
Utbildningen är campusförlagd och omfattar heltidsstudier på dagtid. Alla lärarutbildningarna är professionsutbildningar. På förskollärarutbildningen studerar du barns kommunikation och språkutveckling, barns tidiga matematiklärande liksom naturvetenskap och teknik i förskola och förskoleklass. Lek och estetiska uttrycksformer så som drama, musik och bild är väsentliga inslag i utbildningen. Barns plats i samhället, där hållbarhet och globala perspektiv är centrala utgör också ett viktigt innehåll. Förskollärarutbildningen innehåller en utbildningsvetenskaplig kärna som behandlar utbildningssystemet samt frågor kring kunskap, undervisning och lärande. Den belyser också det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati. Du studerar även ämnesområden som är specifikt kopplade till arbete i förskola och förskoleklass. Dessa studier bidrar med kunskap och kompetens som krävs för att möta förskolebarn och elever i förskoleklass och tillgodose deras behov av lek, omsorg, lärande och utveckling.
Förskollärarprogrammet på Högskolan Väst bedriver forskning och utveckling av programmet genom samarbete i forskningsmiljön CAI – Childhood studies Agency Institutions. Som student på förskollärarprogrammet får du möjlighet att påverka utbildningen genom att delta i CAI-projektet. Du som student lär dig mer om din egen och andras professionsutveckling samtidigt som du är med och utvecklar förskollärarutbildningen inom vårt projekt CAI.
Som student i förskollärarprogrammet kommer du att möta internationalisering i olika former. Vi arbetar långsiktigt med att utveckla den internationella kunskaps- och lärandemiljön på förskollärarutbildningen.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Vi är Sveriges ledande högskola inom AIL (Arbetsintegrerat lärande). Hos oss får du en akademisk examen samtidigt som du möter arbetslivet redan under studietiden, vilket ger dig ett rejält försprång till drömjobbet.
I detta program får du redan under den första terminen känna på yrket på en förskola i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). Genom VFU-perioderna får du prova ditt framtida yrke och utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar. Du är knuten till en förskola där du möter barn, förskollärare och vårdnadshavare, och får möjlighet att planera och genomföra undervisning. Den verksamhetsförlagda utbildningen ger dig möjlighet att utveckla ditt pedagogiska ledarskap och samverka med arbetslaget. De erfarenheter du får genom att vara ute på den verksamhetsförlagda utbildningen bearbetas i undervisning på högskolan samtidigt som den hjälper dig att relatera till studierna och tvärtom.

Arbetsliv

Med en examen från förskollärarprogrammet är du redo att leda pedagogisk verksamhet och vara med och lägga grunden till barns livslånga lärande. Du kan arbeta både inom privat och kommunal verksamhet. Välutbildade och engagerade förskollärare efterfrågas ständigt så möjligheterna till arbete efter avslutad utbildning är mycket goda.
Efter avslutade studier kan du exempelvis läsa vidare på masterprogram i Barn- och ungdomsvetenskap för att sedan söka vidare till forskarutbildning.
På Skolverkets webbplats kan du läsa mer vad som gäller kring lärarlegitimationer Skolverkets webbplats.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
Du behöver också: Engelska 6, Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2023

HÖST 2023

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

17 april 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-97438

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Preliminärt antal platser

75

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR