Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lärare undervisar barn i klassrum. Foto

OM UTBILDNINGEN

I AIL-lärarutbildningen studerar du på 70% studietakt, vilket möjliggör att du kan arbeta deltid under utbildningstiden. Detta upplägg ger en unik möjlighet till integrering av teori och praktik. Du söker utbildningen via antagning.se från den 15 februari till den 15 mars. Observera att ansökningstiden till detta program sker innan den ordinarie ansökningsperioden till högskolan.
Den högskoleförlagda delen av utbildningen genomförs på campus i Trollhättan 1-2 dagar per vecka. Utbildningen består också av eget arbete i form av litteraturstudier, förberedelser av examinationsuppgifter, digitala träffar mm. Detta innebär att det finns en flexibilitet i studierna vad gäller tid och plats.
Tack vare utbildningens upplägg har du möjlighet att studera och arbeta som lärare samtidigt. Du söker själv ditt arbete och förhandlar på sedvanligt sätt om lön och andra villkor. Högskolan Väst garanterar inte att du får en tjänst.
Genom att arbeta som lärare blir du en del av ett arbetslag tillsammans med skickliga och erfarna lärare. De erfarenheter som du får genom att arbeta som lärare hjälper dig att relatera till studierna och tvärtom. Vi ser helst att du arbetar på en skola men det är inget krav för att få gå utbildningen.
Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, VFU, genomförs företrädelsevis på den skola där du är anställd. Om du saknar anställning eller om det inte är möjligt att ha VFU på den skola där du är anställd, har du VFU på en av våra VFU-skolor. Under VFU har du en handledare som stöttar dig med att planera, genomföra och utvärdera din undervisning.
Utbildningen gör dig behörig att undervisa i svenska, matematik och engelska samt i idrott. Förutom studier för att kunna undervisa i skolans ämnen innehåller utbildningen studier om läroplansteori, styrdokument, specialpedagogik, vetenskapsteori, konflikthantering, sociala relationer och demokrati.

UPPLÄGG

Under läsåret kan du kombinera studier på ca 70% med arbete. Vi rekommenderar att du arbetar max 50%. För att underlätta kombinationen av studier och arbete har vi valt att förlänga terminerna. Detta innebär att vårterminen pågår till slutet av juni och höstterminen börjar i augusti.

ARBETSLIV

Efter utbildningen har du 5,5 års arbetslivserfarenhet och behörighet att undervisa i årskurs 4-6 i svenska, matematik, engelska och idrott. Efter kompletterande ämnesstudier kan grundlärarexamen ge behörighet att undervisa i högre årskurser. Efter minst tre års undervisningserfarenhet kan utbildningen byggas på, exempelvis med speciallärarutbildning eller specialpedagogisk utbildning.

Tidigare Ansökningsperiod

Du söker utbildningen via antagning.se från den 15 februari till den 15 mars. Observera att ansökningstiden till detta program sker innan den ordinarie ansökningsperioden till högskolan. Behörighetskrav för utbildningen hittar du längre ner på sidan i faktarutan.

FRÅGOR OCH SVAR OM UTBILDNINGEN

Gå till frågor och svar.
För information om lärarlegitimationer hänvisas till Skolverkets webbplats.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Naturkunskap 1b alternativt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
(Områdesbehörighet 6B / A6b)

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2021

HÖST 2021

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 mars 2021

ANMÄLNINGSKOD

HV-96322

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR