Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

OM UTBILDNINGEN

I AIL-lärarutbildningen integreras studier på deltid (70%) med arbete som lärare på halvtid (50%). Kombinationen av utbildning och arbete som lärare omfattar mer än heltid vilket ställer höga krav på din förmåga att organisera studier och arbete.
Den högskoleförlagda delen av utbildningen genomförs på campus i Trollhättan 1-2 dagar per vecka. Utbildningen består också av eget arbete i form av litteraturstudier, förberedelser av examinationsuppgifter, digitala träffar mm. Detta innebär att det finns en flexibilitet i studierna vad gäller tid och plats.
Arbeta som lärare gör du i en grundskola hos den kommun/fristående skola dit du sökt. Du blir en del av ett arbetslag tillsammans med skickliga och erfarna lärare. Du förväntas att ta ett undervisningsansvar redan från start. De erfarenheter du får genom att arbeta som lärare hjälper dig att relatera till studierna och tvärtom.
Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, VFU, genomförs på den skola där du är anställd, deltagande kommuner/fristående skolor hittar du här. Detta upplägg ger en unik möjlighet till integrering av teori och praktik. Under VFU har du dessutom en handledare som stöttar dig med att planera, genomföra och utvärdera din undervisning.
Utbildningen gör dig behörig att undervisa i svenska, matematik och engelska samt i de samhällsorienterade ämnena (SO). Förutom studier för att kunna undervisa i skolans ämnen innehåller utbildningen studier om läroplansteori, styrdokument, specialpedagogik, vetenskapsteori, konflikthantering, sociala relationer och demokrati.

UPPLÄGG

Under läsåret kombinerar du studier på deltid med arbete på halvtid. För att göra detta möjligt är terminerna förlängda vilket innebär att vårterminen pågår till slutet av juni och höstterminen börjar i augusti.

ARBETSLIV

Efter utbildningen har du 5,5 års arbetslivserfarenhet och behörighet att undervisa i årskurs 4-6 i svenska, matematik, engelska och SO. Efter kompletterande ämnesstudier kan grundlärarexamen ge behörighet att undervisa i högre årskurser. Efter minst tre års undervisningserfarenhet kan utbildningen byggas på, exempelvis med speciallärarutbildning eller specialpedagogisk utbildning.

SÄRSKILT URVAL

Du söker till AIL-lärarutbildningen genom så kallat särskilt urval. Det särskilda urvalet sker i tre steg:
1. ansökan via antagning.se,
2. personligt brev,
3. intervju.
Du måste även uppfylla behörighetskraven för utbildningen (se nedan). Mer information om hur du söker hittar du här.

FRÅGOR OCH SVAR OM UTBILDNINGEN

Gå till frågor och svar
För information om lärarlegitimationer hänvisas till Skolverkets webbplats

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Naturkunskap 1b alternativt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
(Områdesbehörighet 6B / A6b)

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-96322

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Angelica Dahlman

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Vill du veta mer?