Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Under utbildningen integreras studier på deltid med arbete som lärare på halvtid. Den högskoleförlagda delen av utbildningen genomförs på campus i Trollhättan 1-2 dagar per vecka. Den resterande tiden av högskolestudierna består av eget arbete i form av litteraturstudier, förberedelser av examinationsuppgifter, digitala träffar mm. Detta innebär att det finns en flexibilitet i studierna vad gäller tid och plats. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, VFU, genomförs på den skola där du är anställd. Detta upplägg ger en unik möjlighet till integrering av teori och praktik. Under VFU har du dessutom en handledare som stöttar dig med att planera, genomföra och utvärdera din undervisning.
Arbeta som lärare gör du i en grundskola hos den huvudman dit du sökt.
Här är de huvudmän som vi har avtal med. Du blir en del av ett arbetslag tillsammans med skickliga och erfarna lärare. Du förväntas att ta ett undervisningsansvar redan från start. De erfarenheter du får genom att arbeta som lärare hjälper dig att relatera till studierna och tvärtom.
Kombinationen av utbildningen och arbetet som lärare omfattar mer än heltid vilket ställer höga krav på din förmåga att organisera egna studier parallellt med arbetet i skolan.
Utbildningen gör dig behörig att undervisa i svenska, matematik och engelska samt i NO och teknik. Förutom studier för att kunna undervisa i skolans ämnen innehåller utbildningen områden som läroplansteori, styrdokument, specialpedagogik, vetenskapsteori, lärande och undervisning samt belyser områden som konflikthantering, sociala relationer och demokrati.

Upplägg

Under läsåret kombinerar du studier på deltid med arbete på halvtid. För att göra detta möjligt ingår även kurser på sommaren. Sommarkurserna är förlagda i direkt anslutning till terminsavslut och innan höstterminens start, vilket innebär att du har en sammanhängande ledighet i juli månad.

Arbetsliv

Efter utbildningen har du minst 5,5 års arbetslivserfarenhet och behörighet att undervisa i årskurs 4-6 i svenska, matematik och engelska samt i NO och teknik. Efter kompletterande ämnesstudier kan grundlärarexamen ge behörighet att undervisa i högre årskurser. Efter minst tre års undervisningserfarenhet kan utbildningen byggas på, exempelvis med speciallärarutbildning eller specialpedagogisk utbildning.

Särskilt urval

Urvalet till Grundlärarprogrammet 4-6: Arbetsintegrerad lärarutbildning sker genom så kallat särskilt urval. Det särskilda urvalet sker i tre steg, ansökan via antagning.se, personligt brev och intervju. Den sökande måste även uppfylla behörighetskraven för utbildningen Vidare till anmälan, särskilt urval

Frågor och svar om utbildningen

Gå till frågor och svar

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Naturkunskap 1b alternativt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
(Områdesbehörighet 6B / A6b)

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Vill du veta mer?