KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Kurskod Kursnamn Anm.kod Kursstart Fortsättningstermin Studieort Studietakt
PUL101 Perspektiv på utbildning, lärande och undervisning för grundlärare 4-6 P5358 Höst 2019, vecka 36-01
15 hp
Trollhättan Deltid
VFU102 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för grundlärare 4-6: del I P5357 Höst 2019, vecka 36-03
3 hp av 6 hp
Vår 2020, vecka 04-23
3 hp av 6 hp
Trollhättan Deltid
SVM110 Svenska och matematik för grundlärare 4-6 P5360 Höst 2019, vecka 02-03
1.7 hp av 12 hp
Vår 2020, vecka 04-15
10.3 hp av 12 hp
Trollhättan Deltid
MAG210 Matematik för grundlärare 4-6: del I P5060 Vår 2020, vecka 16-28
12 hp av 15 hp
Höst 2020, vecka 36-39
3 hp av 15 hp
Trollhättan Deltid
VFU211 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för grundlärare 4-6: Del II P5365 Höst 2020, vecka 36-02
3 hp av 6 hp
Vår 2021, vecka 03-22
3 hp av 6 hp
Trollhättan Deltid
SFG203 Svenska för grundlärare 4-6: Barnlitteratur P5370 Höst 2020, vecka 40-48
7.5 hp
Trollhättan Deltid
EFG201 Engelska för grundlärare 4-6: Del I P5367 Höst 2020, vecka 49-02
9 hp av 15 hp
Vår 2021, vecka 03-12
6 hp av 15 hp
Trollhättan Deltid
NOG200 NO för grundlärare 4-6: Biologi P5368 Vår 2021, vecka 13-21
7.5 hp
Trollhättan Deltid
SGL201 Svenska för grundlärare 4-6: Läs- och skrivutveckling P5536 Vår 2021, vecka 23-27
5.4 hp av 7.5 hp
Höst 2021, vecka 35-36
2.1 hp av 7.5 hp
Trollhättan Deltid
BBG400 Bedömning för lärande och betygssättning för grundlärare 4-6 7.5 hp
BLI400 Barns livsvillkor, identitet och lärande för grundlärare 4-6: Del I 7.5 hp
BLI600 Barns livsvillkor, identitet och lärande för grundlärare 4-6: Del II 7.5 hp
EFG402 Engelska för grundlärare 4-6: Del II 7.5 hp
EFG603 Engelska för grundlärare 4-6: Del III 7.5 hp
EXG300 Examensarbete I, grundlärare 4-6, grundnivå 15 hp
EXG900 Examensarbete II, grundlärare 4-6, avancerad nivå 15 hp
KVG601 Kvalitetsarbete och skolutveckling för grundlärare 4-6 2.5 hp
LSG400 Lärarens specialpedagogiska uppdrag för grundlärare 4-6 7.5 hp
MFG601 Matematik för grundlärare 4-6: Del II 9 hp
NFT400 NO för grundlärare 4-6: Fysik och teknik 15 hp
NOG400 NO för grundlärare 4-6: Kemi 7.5 hp
SGL600 Svenska för grundlärare 4-6: Läs- och skriftspråksutveckling och bedömning 9 hp
VFU403 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för grundlärare 4-6: Del III 6.5 hp
VFU404 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för grundlärare 4-6: Del IV 4.5 hp
VFU605 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för grundlärare 4-6: del V 7 hp
VVM400 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod I 7.5 hp
VVM701 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod II 5 hp