KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

 • Barns livsvillkor, identitet och lärande för grundlärare 4-6: Del I, 7.5 hp
 • Barns livsvillkor, identitet och lärande för grundlärare 4-6: Del II, 7.5 hp
 • Bedömning för lärande och betygssättning för grundlärare 4-6, 7.5 hp
 • Engelska för grundlärare 4-6: Del I, 15 hp
 • Engelska för grundlärare 4-6: Del II, 7.5 hp
 • Engelska för grundlärare 4-6: Del III, 7.5 hp
 • Examensarbete I, grundlärare 4-6, grundnivå, 15 hp
 • Examensarbete II, grundlärare 4-6, avancerad nivå, 15 hp
 • Kvalitetsarbete och skolutveckling för grundlärare 4-6, 2.5 hp
 • Lärarens specialpedagogiska uppdrag för grundlärare 4-6, 7.5 hp
 • Matematik för grundlärare 4-6: del I, 15 hp
 • Matematik för grundlärare 4-6: Del II, 9 hp
 • NO för grundlärare 4-6: Biologi, 7.5 hp
 • NO för grundlärare 4-6: Fysik och teknik, 15 hp
 • NO för grundlärare 4-6: Kemi, 7.5 hp
 • Perspektiv på utbildning, lärande och undervisning för grundlärare 4-6, 15 hp
 • Svenska för grundlärare 4-6: Barnlitteratur, 7.5 hp
 • Svenska för grundlärare 4-6: Läs- och skriftspråksutveckling och bedömning, 9 hp
 • Svenska för grundlärare 4-6: Läs- och skrivutveckling, 7.5 hp
 • Svenska och matematik för grundlärare 4-6: Den språkande och matematiska människan, 12 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för grundlärare 4-6: del I, 6 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för grundlärare 4-6: Del II, 6 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för grundlärare 4-6: Del III, 6.5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för grundlärare 4-6: Del IV, 4.5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för grundlärare 4-6: del V, 7 hp
 • Vetenskapsteori och vetenskaplig metod I, 7.5 hp
 • Vetenskapsteori och vetenskaplig metod II, 5 hp