Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lärare undervisar barn i klassrum. Foto

Om utbildningen

Vi är Sveriges ledande högskola inom AIL (Arbetsintegrerat lärande). Denna utbildning har en tydlig AIL-profil, vilket innebär att du har kontinuerlig kontakt med arbetslivet. Under det första året sker kontakten genom att du minst en dag per vecka befinner dig på en grundskola och deltar i lärararbetet. Från och med år två kan du arbeta som lärare parallellt med studierna. Vi rekommenderar att du arbetar max 40%. Utbildningen ger dig behörighet att undervisa i svenska, matematik och engelska samt ett tillvalsämne. Förutom studier för att kunna undervisa i skolans ämnen innehåller utbildningen studier om läroplansteori, styrdokument, specialpedagogik, vetenskapsteori, konflikthantering, sociala relationer och demokrati.

Upplägg

Under AIL-lärarutbildningen studerar du på heltid. Den högskoleförlagda delen av utbildningen genomförs på campus i Trollhättan och du kommer även vara ute på en grundskola minst en dag i veckan. Om du under utbildningens gång får en tjänst i årskurs 4-6 kan du efter första året göra din VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på din arbetsplats. Om du inte har ett arbete, erbjuder Högskolan Väst istället en VFU-plats. Från år två ges den högskoleförlagda utbildningsdelen endast två fasta dagar per vecka vilket ger möjlighet till deltidsarbete på din arbetsplats. Detta upplägg ger en unik möjlighet till integrering av teori och praktik. De erfarenheter som du får genom att arbeta som lärare hjälper dig att relatera till studierna och tvärtom. Högskolan Väst tillhandahåller inga tjänster utan du söker själv i så fall ditt arbete och förhandlar på sedvanligt sätt om lön och andra villkor.
Utöver de fasta dagar som du behöver vara på plats på campus i Trollhättan består utbildningen av eget arbete i form av litteraturstudier, förberedelser av examinationsuppgifter, digitala träffar mm.

Arbetsliv

Efter utbildningen har du behörighet att undervisa i årskurs 4-6 i svenska, matematik, engelska och NO. Efter kompletterande ämnesstudier kan grundlärarexamen ge behörighet att undervisa i högre årskurser. Efter minst tre års undervisningserfarenhet kan utbildningen byggas på, exempelvis med speciallärarutbildning eller specialpedagogisk utbildning.
För information om lärarlegitimationer hänvisas till Skolverkets webbplats.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
Du behöver också: Engelska 6, Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2023

HÖST 2023

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

17 april 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-96322

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Preliminärt antal platser

30

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR