Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lärare undervisar barn i klassrum. Foto.

Om utbildningen

Att arbeta som grundlärare innebär att du är med och skapar förutsättningar för att eleverna i förskoleklass och årskurs 1-3 ska få utvecklas i ett aktivt lärande. På programmet studerar du svenska och matematik med särskilt fokus på den tidiga läs-, skriv- och matematikinlärningen. I utbildningen kommer du även att lära dig att undervisa i såväl engelska som samhällsorienterande och naturorienterande ämnen. Studierna tar sin utgångspunkt i lek, estetik och vardagliga sammanhang och du tillägnar dig kunskaper och färdigheter för att skapa en stimulerande och utvecklande miljö.
Förutom studier för att kunna undervisa i skolans ämnen innehåller utbildningen bland annat områden såsom ledarskap, konflikthantering, sociala relationer, läroplansteori och demokrati. Dessa studier lägger grunden för den kunskap och kompetens som krävs för att möta de yngsta eleverna i grundskolan.

Arbetsintegrerat lärande-AIL

Du får redan under den första terminen känna på yrket på en grundskola i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). På din VFU-skola får du pröva ditt framtida yrke och utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar. Du är knuten till en handledare på en skola där du får möjlighet att delta i alla lärarens arbetsuppgifter.
De erfarenheter som du får genom att samarbeta med din handledare i klassrummet hjälper dig att relatera till de teoretiska studierna och tvärtom. På så utvecklar du de färdigheter som gör dig redo för läraryrket!

Arbetsliv

Behovet av lärare styrs dels av andelen pensionsavgångar, dels av storleken på elevkullarna. I takt med att allt fler barn börjar i grundskolan stiger också efterfrågan på utbildade F-3-lärare.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
Du behöver också: Engelska 6, Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-99438

EXTRA INFORMATION

Här kan du läsa mer om programmet -
Programbeskrivning

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Preliminärt antal platser

50

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR