KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Kurskod Kursnamn Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
PUL100 Perspektiv på utbildning, lärande och undervisning för grundlärare F-3, 4-6 och fritidshem P5280 Höst 2019, vecka 36-45
15 hp
Trollhättan Heltid
SMG104 Svenska och matematik för grundlärare F-3: Den språkande och matematiska människan P5282 Höst 2019, vecka 46-03
15 hp
Trollhättan Heltid
SGL210 Svenska för grundlärare F-3: Läs- och skrivinlärning I P5337 Vår 2020, vecka 04-13
15 hp
Trollhättan Heltid
EGS201 Engelska för grundlärare F-3: Språkfärdighet och ämnesdidaktik P5355 Vår 2020, vecka 14-23
15 hp
Trollhättan Heltid
NTG101 Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3 P5319 Höst 2020, vecka 36-45
15 hp
Trollhättan Heltid
SOG202 SO för grundlärare F-3: Individ, samhälle, tid och rum P5320 Höst 2020, vecka 46-02
15 hp
Trollhättan Heltid
LSU201 Lärarens specialpedagogiska uppdrag P5338 Vår 2021, vecka 03-12
7.5 hp
Trollhättan Deltid
VFU207 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för grundlärare F-3: ett specialpedagogiskt perspektiv P5339 Vår 2021, vecka 03-12
7.5 hp
Trollhättan Deltid
BUS200 Barns och ungdomars identitet och livsvillkor i det senmoderna samhället P5329 Vår 2021, vecka 13-22
15 hp
Trollhättan Heltid
MGR200 Matematik för grundlärare F-3: del I P5340 Höst 2021, vecka 35-44
15 hp
Trollhättan Heltid
SFG200 Svenska för grundlärare F-3: Läs- och skrivinlärning II P5341 Höst 2021, vecka 45-02
15 hp
Trollhättan Heltid
MFG400 Matematik för grundlärare F-3: del II P5342 Vår 2022, vecka 03-07
7.5 hp
Trollhättan Heltid
VVM200 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod I P5312 Vår 2022, vecka 08-12
7.5 hp
Trollhättan Heltid
EXG500 Examensarbete I, grundlärare, grundnivå P5336 Vår 2022, vecka 13-22
15 hp
Trollhättan Heltid
BFL601 Bedömning för lärande och betygssättning F-3 P5343 Höst 2022, vecka 35-39
7.5 hp
Trollhättan Heltid
SFG920 Svenska för grundlärare F-3: Skriftspråksutveckling och bedömning P5344 Höst 2022, vecka 40-44
7.5 hp
Trollhättan Heltid
MAG600 Matematik för grundlärare F-3 del III: Matematiksvårigheter och bedömning P5345 Höst 2022, vecka 45-49
7.5 hp
Trollhättan Heltid
SVM600 Svenska och matematik för lärare F-3: Estetiska lärprocesser i undervisningen P5349 Höst 2022, vecka 50-02
7.5 hp
Trollhättan Heltid
VVM700 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod II P5350 Vår 2023, vecka 03-05
5 hp
Trollhättan Heltid
EXG600 Examensarbete II, grundlärare, avancerad nivå P5351 Vår 2023, vecka 06-15
15 hp
Trollhättan Heltid
KVG600 Kvalitetsarbete och skolutveckling för grundlärare F-3 och 4-6 P5356 Vår 2023, vecka 16-17
2.5 hp
Trollhättan Heltid
VFU602 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för grundlärare F-3: del II P5352 Vår 2023, vecka 18-22
7.5 hp
Trollhättan Heltid