Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lärare undervisar tre barn. Foto.

Om utbildningen

Denna utbildning har en tydlig AIL-profil, vilket innebär att du har kontinuerlig kontakt med arbetslivet. Redan från första terminen befinner du dig minst en dag varje vecka i ett fritidshem. Du knyts till en skola med fritidshemsverksamhet där du möter elever och fritidslärare och får möjlighet att planera och genomföra undervisning. Är du idag anställd på ett fritidshem eller får en anställning under utbildningens gång, finns möjlighet att genomföra VFU på din arbetsplats.
Du studerar också ämnet idrott och hälsa under en termin, vilket innebär att du efter avslutad utbildning är behörig att undervisa i grundskolans årskurs 1-6 inom idrott och hälsa.
Under utbildningen får du dessutom lära dig hur man kan använda estetiska uttrycksformer, såsom drama, musik, bild samt utomhuspedagogik i ditt arbete i fritidshem. Du studerar även moderna mediers påverkan på elevers kommunikation och vardagsliv. Studierna fokuserar dessutom på betydelsen av ledarskap, konflikthantering, delaktighet och jämlikhet i arbetet i fritidshemmet.

Upplägg

Under AIL-lärarutbildningen studerar du på heltid med campusförlagda träffar torsdagar och fredagar. Den högskoleförlagda delen av utbildningen genomförs på campus i Trollhättan och du erbjuds en VFU-skola, där du kommer att vara minst en dag i veckan. Detta upplägg ger en unik möjlighet till integrering av teori och praktik. De erfarenheter som du får genom att vara på din VFU-plats hjälper dig att relatera till studierna och tvärtom.
Om du redan har en tjänst, eller under utbildningens gång får en tjänst, i fritidshem kan du göra din VFU i egen tjänst. Vi rekommenderar att du arbetar max 40% för att balansera studier och arbete. Högskolan Väst tillhandahåller inga tjänster utan du söker själv ditt arbete och förhandlar på sedvanligt sätt om lön och andra villkor.
Utöver de fasta dagar som du behöver vara på plats på campus i Trollhättan består utbildningen av eget arbete i form av litteraturstudier, förberedelser av examinationsuppgifter, digitala träffar mm.

Arbetsliv

Efter utbildningen har du behörighet att arbeta som fritidslärare samt att undervisa i ämnet Idrott och hälsa, årskurs 1-6. Då det idag råder stor efterfrågan inom de båda yrkena så kommer du att ha goda chanser att få jobb.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
Du behöver också: Engelska 6, Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-96323

EXTRA INFORMATION

Här kan du läsa mer om programmet -
Programbeskrivning

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Preliminärt antal platser

45

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR