Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lärare undervisar tre barn. Foto.

Om utbildningen

Vi är Sveriges ledande högskola inom AIL (Arbetsintegrerat lärande). Hos oss får du en akademisk examen samtidigt som du möter arbetslivet redan under studietiden, vilket ger dig ett rejält försprång till drömjobbet. Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem har en tydlig hälsoprofil som genomsyrar hela utbildningen. Det betyder t.ex. att du får lära dig att motivera barn och unga till hälsosamma val i fritidshem och skola.
Du studerar också ämnet idrott och hälsa under en termin, vilket innebär att du efter avslutad utbildning är behörig att undervisa i grundskolans årskurs 1-6 inom idrott och hälsa. Under utbildningen får du dessutom lära dig hur man kan använda estetiska uttrycksformer, såsom drama, musik, bild samt utomhuspedagogik i ditt arbete i fritidshem. Du studerar även moderna mediers påverkan på elevers kommunikation och vardagsliv. Studierna fokuserar dessutom på betydelsen av delaktighet, demokrati och jämlikhet i arbetet i fritidshemmet.

Upplägg

Utbildningen ges på heltid och den högskoleförlagda delen av utbildningen genomförs på Campus i Trollhättan med två fasta dagar per vecka. Utöver de fasta dagarna ingår även eget arbete i form av litteraturstudier, förberedelser av examinationsuppgifter, digitala träffar mm. Detta innebär att det finns en flexibilitet i studierna vad gäller tid och plats. Det innebär också att utbildningen möjliggör arbete under studietiden, vilket vi uppmuntrar studenter till. Vi rekommenderar max 40 procent arbete under utbildningen.
Förutom de fasta dagarna på campus har du också en dag i veckan för verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Du knyts till en skola med fritidshemsverksamhet där du möter elever och fritidslärare och får möjlighet att planera och genomföra undervisning. Är du idag anställd på ett fritidshem eller får en anställning under utbildningens gång, finns möjlighet att genomföra VFU i egen tjänst.

Arbetsliv

Efter utbildningen har du behörighet att arbeta som fritidslärare samt att undervisa i ämnet Idrott och hälsa, årskurs 1-6. Då det idag råder stor brist inom de båda yrkena så kommer du att ha goda chanser att få jobb.
På Skolverkets webbplats kan du läsa mer vad som gäller kring lärarlegitimationer Skolverkets webbplats

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
Du behöver också: Engelska 6, Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2023

HÖST 2023

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

17 april 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-96323

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Preliminärt antal platser

45

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR